jueves, 24 de enero de 2019

ABISME DEL PARADÍS

Imagen FB de Pere Bessó

ABISME DEL PARADÍS
Trepitjada la respiració de tants tragins: ací, la misericòrdia impura de les aigües termals de l’ala amb encens de sarcòfag.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ABISMO DEL PARAÍSO
Hollada la respiración de los tantos trajines: aquí, la misericordia impura de las aguas termales del ala con incienso de sarcófago.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

VICISSITUDS

Imagen FB de Pere Bessó
VICISSITUDS
Sense roba van quedant ja les setmanes, excepte les cicatrius amb les seues paraules silencioses. I aquell món esfèric com una pregària i aquella inquietud assossegada del fèretre de l’ocàs.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
VICISITUDES
Sin ropa van quedando ya las semanas, salvo las cicatrices con sus palabras silenciosas. Y aquel mundo esférico como una plegaria y aquella inquietud sosegada del féretro del ocaso.

Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

DEFALLIMENT

Imagen FB de Pere Bessó

DEFALLIMENT
Esgotat l’espill genital de la pluja, sobrevé la respiració òrfena de la cendra en la memòria. (Després de tot, guanyem la floració del Purgatori enmig de tantes llunes de peixos verds.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
DESFALLECIMIENTO
Agotado el espejo genital de la lluvia, sobreviene la respiración huérfana de la ceniza en la memoria. (Después de todo, ganamos la floración del Purgatorio en medio de tantas lunas de peces verdes.)
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga