lunes, 29 de julio de 2013

CONGESTA

Imagen cogida de la red
CONGESTA

(Ah, però hi ha ombres d’abominables metalls,
dies de fosques tombes, dissabtes d’embut i por, 
silencis innombrables de factures no pagades, 
escenes on el teatre mossega la Sodoma de les llotges de teatre. 
En l’ombra, la crostra a la gola, filferrades on s’estableix 
la intempèrie, clares destruccions com l’odi en la faldella 
que bressola dos cossos bel·ligerants. Hui ja no som el que fórem: 
ja no més anfetamines de foscor crispada, 
ni càrrecs de consciència a l’hora de veure el pèndol en la càmara 
de gas del gris de l’espera, quan ja l’alé 
s’ha posat damunt de les estovalles dels desassossecs. 
Tot escapa a les explicacions, sense obrir un expedient de culpable. 
L’ombra del temps ens ha fet renunciar el paradís.)
 
En un moment l’harmonia s’ha fet ominosa arna; 
costa suportar la pedra que foradà l’alé quan el pudor 
es tornà fetitxe de botiga d’ultramarins, i la indiferència una llum de mort. 
Vull trencar l’alba per a respirar la raó de l’avenir, 
entendre les lleis de les paraules, abocar-me si fóra possible, 
al lloc de la infantesa amb els seus vaixells i espills damunt de l’aigua. 
Potser encara el foc em consumirà i la tortura serà 
un rellotge sense agulles, lent hivern mossegant els jardins; 
o l’altra aresta de la gola on la penombra ageganta la remor 
dels molins. De qualsevol manera, sé que sóc a fosques, 
girant en el mateix cercle de la incertesa, 
acomiadant-me tots els dies de la mort irrevocable, 
esperant multiplicar el meu cos en la verema de l’udol…

“Congesta” [‘Ventisquero’] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó


VENTISQUERO


(Ah, pero existen sombras de abominables metales,
días de oscuras tumbas, sábados de embudo y miedo, 
silencios innumerables de facturas no pagadas, 
escenas donde el teatro muerde la Sodoma de los palcos. 
En la sombra, la costra en la garganta, alambradas donde se establece 
la intemperie, claras destrucciones como el odio en el regazo 
que acuna a dos cuerpos beligerantes. Hoy ya no somos lo que fuimos: 
ya no más anfetaminas de crispada oscuridad, 
ni cargos de conciencia a la hora del ver al péndulo en la cámara 
de gas del gris de la espera, cuando ya el aliento 
se ha puesto sobre el mantel de los desasosiegos. 
Todo escapa a las explicaciones, sin abrir un expediente de culpable. 
La sombra del tiempo nos ha hecho renunciar al paraíso.) 

En un momento la armonía se ha vuelto ominosa polilla; 
cuesta sobrellevar la piedra que horadó el aliento cuando el pudor 
se volvió fetiche de pulpería, y la indiferencia una luz de muerte. 
Quiero amanecer para respirar la razón del porvenir, 
entender las leyes de las palabras, asomarme si fuese posible, 
al sitio de la infancia con sus barcos y espejos sobre el agua. 
Puede, que todavía el fuego me consuma y que la tortura sea, 
un reloj sin agujas, lento invierno mordiendo los jardines; 
o la otra arista de la garganta donde la penumbra agiganta el rumor 
de los molinos. De cualquier forma, sé que estoy a oscuras, 
girando en el mismo círculo de la incertidumbre, 
despidiéndome todos los días de la muerte irrevocable, 
esperando multiplicar mi cuerpo en la vendimia del aullido… 

Barataria, 24.VII.2013

domingo, 28 de julio de 2013

MANIFEST

Imagen cogida del FB de Iancu Gheorghita
MANIFEST

Ja he oblidat els set cels de l’oblit: —La cançó dels pirates,
la línia rural dels bulls de l’alfàbega, l’espill del meu propi
manicomi, les aspes verticals dels xufles, la tristesa cadavèrica
de les cincuies, i aqueixa veu, lenta o abstreta de les formigues
dissoltes als carrers de la meua sang, als fonells de les meues ungles.
Ja he oblidat l’ardor dels rellotges en els segles de la meua memòria
paleolítica: —I, tanmateix, hi ha esclats de les brases i pergamins
imponents que no serveixen per a flaçada, sinó per a encatifar els nostres peus
nus, la reïna corpulenta de les creus en apinyats pulmons.
Un dia rere un altre se’ns esdevenen horitzons de minotaures,
cíclops a l’aguait, cruixits de un llit abissal, pors a l’eco i els murs,
pors al bull del bes, mil·lenàries àguiles juguen a l’astor,
—Hi haurà llum en apoplexia de tanta teoria? En els ulls que et miren
reprimit, cap el món, la trama de les engrunes, els noms
comptats de carrers inesgotables, el magnum compromés de les ales,
els solsticis en la truita dels gossos, l’ombrel·la dels fungs
en el cos de la meua mateixa nostàlgia, l’huracà a frec de pell
amb els seus propis estrèpits, el destí els llavis del qual sagnen:
flueix el manifest del temps en el cor rebel dels rellotges.

“Manifest” [‘Manifiesto’] d’André CruchagA traduït al català per Pere Bessó

MANIFIESTO
Ya he olvidado los siete cielos del olvido: —La canción de los piratas,
la línea rural de los hervores de la albahaca, el espejo de mi propio
manicomio, las aspas verticales de los chufles, la tristeza cadavérica
de las cincuyas, y esa voz, lenta o ensimismada de las hormigas
disueltas en las calles de mi sangre, en los témpanos de mis uñas.
Ya he olvidado el ardor de los relojes en los siglos de mi memoria
paleolítica: —Y sin embargo, hay destellos de las ascuasy pergaminos
imponentes que no sirven para cobija, sino para alfombrar nuestros
pies desnudos, la resina corpulenta de las cruces en apiñados pulmones.
Un día y otro día nos devienen horizontes de minotauros,
cíclopes acechos, crujidos de un cauce abisal, miedos al eco y los muros,
miedos al bullir del beso, milenarias águilas juegan al azor,
—¿Habrá luz en apoplejía de tanta teoría? En los ojos que te miran
reprimido, cabe el mundo, la trama de las migajas, los nombres
contados de calles inagotables, el magnun comprometido de las alas,
los solsticios en la tortilla de los perros, la sombrilla de los hongos
en el cuerpo de mi propia nostalgia, el huracán a flor de piel
con sus propios estrépitos, el destino cuyos labios sangran:
fluye el manifiesto del tiempo en el corazón rebelde de los relojes.

sábado, 27 de julio de 2013

INTREPIDESA

Imagen cogida del blog de kiko-ruiz.blogspot.com
INTREPIDESA

Sempre em toca mossegar les portes de les falàcies.
La matèria inventada en la sal,
els sospirs que hom enarbola a soles, quasi deixant-se morir.
Al cap i a la fi, també es viu enmig de vestits marcits:
—la roba és com l’aigua abstreta dels rius damunt de les pedres.
Crema, aleshores, l’horitzó. La vida en la caricatura que s’és,
la set que mai no s’assacia per molt de reg i humitat.
Ens mirem en l’ombrívol bategar dels parracs:
quina humanitat ens aixopluga en aquesta indigència, en aquesta desembocadura
de làpides, en aquest riu que albira la nit?
—Per sort ens purifiquem en l’orgia del foc. La cendra
al nostre pit debatent-se als espills.
L’escòria és, al capdavall, el nostre respir. La taula total que ens hiberna
amb el seu metabolisme terapèutic.

“Intrepidesa’ [‘Intrepidez’] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

INTREPIDEZ

Siempre me toca morder las puertas de las falacias.
La materia inventada en la sal,
los suspiros que uno enarbola a solas, casi dejándose morir.
Después de todo, también uno vive en medio de trajes ajados:
—la ropa es como el agua ensimismada de los ríos sobre las piedras.
Arde, entonces, el horizonte. La vida en la caricatura que se es,
la sed que nunca se sacia por más riego y humedad.
Nos miramos en la sombría palpitación de los harapos:
¿qué humanidad nos ampara en esta indigencia, en esta desembocadura
de lápidas, en este río que da a la noche?
—Por suerte nos purificamos en la orgía del fuego. La ceniza
en nuestro pecho debatiéndose en los espejos.
La escoria es, al final, nuestro respiro. La mesa total que nos hiberna
con su metabolismo terapéutico.

Barataria, 27.VII.2013

jueves, 25 de julio de 2013

FORA DE NOSALTRES

Imagen cogida de la red
FORA DE NOSALTRES
Fora de nosaltres també hi ha illes disperses per tota la geografía:
—illes de jungla retorta,
illes on és més certa la ficció,
illes on només la follia és possible per a respirar la cendra,
illes on només és possible la psicoanàlisi,
illes on l’Evangeli no deixa de ser senzillament un rèquiem
illes, amor, on no hi ha llet pasteuritzada, ni pa de blat, ni peix assaonat,
ni rentamans per a jugar als electrodes.
Hi ha gats, gossos, bocins de coltells, armes fetilleres, mandonguilles
orejades als excusats,
cambres enfonsades en la pólvora.
De sobte m’acut pensar en el pensament fosc de tots
els filòsofs, sociòlegs, psicòlegs, economistes, mestresses de casa, obrers,
pocavergonyes, escapistes… de sobte em veig en la primotera carpa de circ
romà, tot seguit en l’àpex de la bava,
en la llengua estripada del semen, en el grilló del brufol penjat
de la porta de darrere del rerepati.
De sobte muic com moren els poemes d’amor: l’alé obscé
de besar el sepulcre, —aqueixa altra illa on la terra s’apodera del sexe.

“Fora de nosaltres” [‘Afuera de nosotros’] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó
AFUERA DE NOSOTROS
Afuera de nosotros también hay islas diseminadas en toda la geografía:
—islas de retorcida jungla,
islas donde es más cierta la ficción,
islas donde sólo la locura es posible para respirar la ceniza,
islas donde sólo es posible el psicoanálisis,
islas donde el Evangelio no deja de ser sencillamente un réquiem
islas, amor, donde no hay leche pasteurizada, ni pan de trigo, ni cebiche,
ni aguamaniles para jugar a los electrodos.
Hay gatos, perros, pedazos de cuchillos, armas hechizas, albóndigas
oreadas en los retretes,
habitaciones hundidas en la pólvora.
De pronto se me ocurre pensar en el pensamiento oscuro de todos
los filósofos, sociólogos, psicólogos, economistas, amas de casa, obreros,
truhanes, escapistas… de pronto me veo en la primorosa carpa de circo
romano, luego en el ápice de la baba,
en la lengua despedazada del semen, en el grillete del búho colgado
de la puerta trasera del traspatio.
De pronto muero como mueren los poemas de amor: el hálito obsceno
de besar el sepulcro, —esa otra isla donde la tierra de apodera del sexo.

Barataria, 24.VII.2013

miércoles, 24 de julio de 2013

ADVERSITAT

Imagen cogida de la red
ADVERSITAT

La realitat sempre és una altra, i no la que veuen els nostres sentits;
per això, hi ha la confusió i de sobte s’allarguen les distàncies,
les parets de l’insomni, el sutge del desvetlament amb la seua seqüela
de capells mortuoris. —potser deurem entendre la pluja amarga
de la garrotxa, desxifrar el sagnat somort de l’arna,
i fugacitat del vent, acomiadar-se dels dies que cauen
com castell de naips. Sempre es fa difícil ensenyorir-se de la llum
de les finestres, desxifrar els missatges del penediment,
no permetre que els records convertesquen en sal el calendari,
ni en sutge, el treball diari del temps. (Davant de l’adversitat,
són necessaris trossets de paciència; davant de l’insensible,
el millor antídot és la indiferència: així he eixit de la follia
—ara bec dels manuals que escriví vora de l’espill.
A gosades, no hi ha receptes, ni art culinària que valga
per a atiar els ulls o llevar els fetixes que pul·lulen com éssers normals
al carrer de tots els dies. Evite el prurit de les ànimes  contrites:
pense en la fetidesa del cel: ja abans, l’ambigüitat
atià els meus sentits; l’irracional mossegà les cortines de l’alé.
Descobrí els significats esvanits dels cèntims amb un grapat
de terra putrefacta a la boca. Mai no ha sigut fàcil entendre la ficció
de la llum, el gris de les paraules amb pinyates, l’arc del cel a punt
de ser daga. A temps he descobert el xip de les simulacions,
l’inconscient anterior a l’escriptura.)
En algun lloc els llavatoris, el pany fent-se arca…

 “Adversitat” [‘Adversidad’] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

ADVERSIDAD
La realidad siempre es otra, y no la que ven nuestros sentidos;
por eso, existe la confusión y de pronto se alargan las distancias,
las paredes del insomnio, el hollín del desvelo con su secuela
de sombreros mortuorios. —Quizá debamos entender la lluvia amarga
de la breña, descifrar el sangrado mortecino de la polilla,
y fugacidad del viento, decirle adiós a los días que caen
como castillo de naipes. Siempre resulta difícil adueñarse de la luz
de las ventanas, descifrar los mensajes del arrepentimiento,
no permitir que los recuerdos conviertan en sal el calendario,
ni en hollín, el trabajo diario del tiempo. (Ante la adversidad,
son necesarios trocitos de paciencia; ante lo insensible,
el mejor antídoto es la indiferencia: así he salido de la locura
—ahora bebo de los manuales que escribí junto al espejo.
Desde luego, no hay recetas, ni arte culinario que valga
para atizar los ojos o quitar los fetiches que pululan como seres normales
en la calle de todos los días. Evito el prurito de las almas contritas:
pienso en la fetidez del cielo: ya antes, la ambigüedad
atizó mis sentidos; lo irracional mordió las cortinas del aliento.
Descubrí los significados desvanecidos de los centavos con un puñado
de tierra putrefacta en la boca. Nunca ha sido fácil entender la ficción
de la luz, el gris de las palabras con piñatas, el arco iris a punto
de ser daga. A tiempo he descubierto el chip de las simulaciones,
el inconsciente anterior a la escritura.)
En algún lugar los lavatorios, la cerradura, haciéndose arca…

Barataria, 18.VII.2013

sábado, 20 de julio de 2013

ARGUMENTUM

Imagen cogida de la red
ARGUMENTUM 

Parle de les paraules o de la saliva que clama l’aurora;
davant de les assimetries, que ens asisstesca la foscor en el seu riu d’ebrietats.
L’avatar o el karma, desperta consciències
o simplement perd les transpiracions de la veu.
Cremen les brases en la torxa de l’alé. És visceral la cripta
de la saviesa, el pol·len en la ressaca de l’unt?
—Jo continue amb les sabates de l’ofici, malgrat les aigües —derrocades
o sepultades, no ho sé—;
el meu cor té fam des dels talons, cap esquerda no deté
el grafit: sóc infant dibuixant un altre món a les parets.
Dins dels temples enderrocats s’aprén a desxifrar les efígies
sebolides i fins i tot l’òrbita dels oblits.
Res no em sorprén tant com qui dorm en les voravies,
entre la nebulosa, el jo profund de la paraula, el foc no extingit
en la devastació. (Tota despulla és inexorable, infames els bocins
d’espill de l’arbre major, el furt a la lleialtat s’alça sense pudor.)

jo no crec en el vituperi que s’aixopluga en la multitud,
ni en la pedra que s’extasia a les prestatgeries,
ni en l’obediència que jura matinades, només en el goig dels claus
que fan de l’infinit humitat bategant.
(Sortosament, vaig com qui se’n va de viatge exposat als bafs del vent.)
En la redonesa del silenci, saba la relativa calma dels silogismes.
Quan entrí a la ficció, isqué el jusquiam irredent: (sé que navegue
sense mar, però açò no corca el calendari dels meus peixos)…

“Argumentum” d’ André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

ARGUMENTUM 

Hablo de las palabras o de la saliva que clama la aurora;
ante las asimetrías, que nos asista la oscuridad en su río de ebriedades.
El avatar o el karma, desvela conciencias
o simplemente extravía las transpiraciones de la voz.
Arden las brasas en la antorcha del aliento. ¿Es visceral la cripta
de la sapiencia, el polen en la resaca del tizne?
—Yo continúo con los zapatos del oficio, pese a las aguas —destruidas
o sepultadas, no lo sé—;
mi corazón tiene hambre desde los calcañales, ninguna grieta detiene
al grafito: soy niño dibujando otro mundo en las paredes.
Dentro de los templos destruidos uno aprende a descifrar las efigies
sepultadas y hasta la órbita de los olvidos.
Nada me sorprende tanto como quien duerme en las aceras,
entre la nebulosa, el yo profundo de la palabra, el fuego no destruido
en la devastación. (Todo despojo es inexorable, infames los pedazos
de espejo del árbol mayor, el hurto a la lealtad se yergue sin pudor.)
Yo no creo en el vituperio que se guarece en la muchedumbre,
ni en la piedra que se extasía en los estantes,
ni en la obediencia que jura madrugadas, sólo en el gozo de los clavos
que hacen del infinito humedad pulsante.
(De suerte, voy como quien va de viaje expuesto a los vahos del viento.)
En la redondez del silencio, savia la relativa calma de los silogismos.
Cuando entré a la ficción salió el barbasco irredento: (sé que navego
sin mar, pero ésto no corroe el calendario de mis peces)…


Barataria, 20.VII.2013

viernes, 19 de julio de 2013

AQUEST ANIMAL QUE SÓC

Imagen cogida de la red
AQUEST ANIMAL QUE SÓC
Un dia de segur ens protegirem dels finestrals
Sense ocells, dels cresols untats per tanta incongruència,
d’aqueix moment on els porus es tornen incomptables,
d’aqueixes abreviatures que semblen termites en les llambordes.
Diàriament, les fotografies als carrers es tornen una mena
de varietés, —un centre d’exclamació sense moltes paraules.
Tota la nit es converteix en el Nahual salvatge dels meus somnis:
nit de la matèria, regne de batecs rutilants.
Als ulls pudents del desvariament s’afona el coixí
del foc, les belles arts dels núvols, els cascos del tro.
Davant de tants déus com ha llepat el crepuscle,
em quede amb l’establa cega dels torbaments.
—Em quede amb el trastorn dels naips, amb la difícil paraula
dels ulls, amb aquest carrer on els dards semblen violes.
Al capdavall, ja estic acostumat als records.
A aqueixos jocs de la desraó de les paraules, a la contrició
Davant dels aplaudiments, millor dit, a la ració de capçanes a les temples.
Així que, en ser ancestral aquesta ferida, només em resta conjurar-la
junt amb la fartera del vent o del tedi.
Quant a la resta, només em queda seguir essent aquest animal que sóc…


 “Aquest animal que sóc” [‘Este animal que soy’] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

ESTE ANIMAL QUE SOY

Un día seguramente nos protegeremos de los ventanales
sin pájaros, de los candiles tiznados por tanta incongruencia,
de ese momento donde los poros se vuelven incontables,
de esas abreviaturas que parecen termitas en los adoquines.
A diario, las fotografías en las calles se tornan una especie
de varietés, —un centro de exclamación sin muchas palabras.
Toda la noche se convierte en el Nahual salvaje de mis sueños:
noche de la materia, reino de latidos rutilantes.
En los ojos pútridos del desvarío, se hunde la almohada
del fuego, las bellas artes de las nubes, los cascos del trueno.
Sobre los tantos dioses que ha lamido el crepúsculo,
me quedo con el establo ciego de las turbaciones.
—Me quedo con el trastorno de los naipes, con la difícil palabra
de los ojos, con esta calle donde los dardos parecen alelíes.
Después de todo, ya estoy acostumbrado a los recuerdos.
A esos juegos de la sinrazón de las palabras, a la contrición
frente a los aplausos, mejor dicho, a la ración de yaguales en las sienes.
Así que, siendo ancestral esta herida, sólo me queda conjurarla
junto al hartazgo del viento o del tedio.
Por lo demás, sólo me queda seguir siendo, este animal que soy…

Barataria, 19.VII.2013