domingo, 29 de mayo de 2016

PAISATGES AMB INCENDIS

Imagen cogida de la red

PAISATGES AMB INCENDIS
Veiem els incendis, però en realitat no són els incendis acostumats.
Què és fals, advertesc, després de tot? 
En quina foscor veig les mans com ocells, en quina llum el cec llig 
el seu instint, els trens del paisatge fundacional, la soledat amb la seua pregona companyia, immòbil el carrer amb el seu metall de cicatrius?
─Ningú no és exempt dels ulls de la setmana, ni de l’imminent despulla.
A voltes podem ser aqueixa mena de besllum enmig de la foscor: sempre cremen els peus al voltant dels cresols;
tot nu en l’avidesa, cec d’incendis absoluts.
Busque la finestra que em banye d’aire, que l’ull mossegue els impossibles 
del vent, les diminutes dents de llum damunt de la fusta.
No sabem quin ocell enfolleix al nostre costat, desesperat de destí 
i mort, sublevat en la declaració del fred. 
També hi ha incendis en les aigües esparses en la cara.
També la memòria evoca murs i trens i ocells verds damunt del núvol 
de la gespa i glopades de llum que de sobte blanquegen ossos i ninetes. 
Ens cenyim o adscrivim a certs paisatges, a aqueixa foscor del foc, dolça porció d’al·legories invisibles.
Els meus paisatges amb incendis són ombrívols: medite en els buits que deixen 
els ulls quan desfan el rovell. (Tot és espectral en la confusió 
de la meua consciència, en el sender de destrucció que mossega como un joc salvatge. Potser l’udol serà set eterna en el foc furtat.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PAISAJES CON INCENDIOS
Uno ve los incendios, pero en realidad no son los incendios acostumbrados.
¿Qué es falso, advierto, después de todo? 
¿En qué oscuridad veo las manos como pájaros, en qué luz el ciego lee 
su instinto, los trenes del paisaje fundacional, la soledad con su profunda 
compañía, inmóvil la calle con su metal de cicatrices?
─Nadie está exento de los ojos de la semana, ni del inminente despojo.
Uno a veces puede ser esa suerte de destello en medio de la oscuridad: siempre 
arden los pies alrededor de los candiles;
desnudo en la avidez, ciego de incendios absolutos.
Busco la ventana que me bañe de aire, que el ojo muerda los imposibles 
del viento, los diminutos dientes de luz sobre la madera.
Uno no sabe qué pájaro enloquece junto con uno, desesperado de destino 
y muerte, sublevado en la declaración del frío. 
También hay incendios en las aguas esparcidas en la cara.
También la memoria evoca muros y trenes y verdes pájaros sobre la nube 
del césped y bocanadas de luz que de pronto blanquean huesos y pupilas. 
Uno se ciñe o adscribe a ciertos paisajes, a esa oscuridad del fuego, dulce porción 
de invisibles alegorías.
Mis paisajes con incendios son sombríos: medito en los huecos que dejan 
los ojos cuando deshacen la herrumbre. (Todo es espectral en la confusión 
de mi conciencia, en el sendero de destrucción que muerde como un juego salvaje. 
Quizá el aullido sea sed eterna en el fuego robado.)
Barataria, 2016