miércoles, 29 de mayo de 2019

TRANSEÜNT IMAGINARI

Imagen FB de Pere Bessó

TRANSEÜNT IMAGINARI
A Héctor Cacho
Potser mai no es fermentarà la rosada en la boira, ni tornarà el vent
a la infància sencera: a cada estona s’esvaeix el minut
de l’ocell de la memòria, les paraules que sempre importen
malgrat restar marcades pel temps.
Potser la veu tornarà a la vida en una altra veu,
potser el roquisser drece els pensaments,
Potser es farà de dia, obertes les aixelles de l’enderroc: creue despert,
damunt de l’ombra de set que em crida;
i ací cremen les parets del vol al·lucinat, l’aroma del mar
i dels parentats, i d’ella, transeünt imaginari.
Els fantasmes que em miren ronquen com un tren a mitjanit.
De vegades només el rostre en la cendra de les aigües fictícies,
o el trànsit al costat de la brisa fosca que creua el tòrax.
A mitjanit un desconeix les veus invisibles de la caverna
i els cantons on crema la molsa del son.
.
. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ 

TRANSEÚNTE IMAGINARIO
A Héctor Cacho
Tal vez nunca se fermente el rocío en la niebla, ni vuelva el viento
a la infancia entera: a cada rato se desvanece el minuto
del pájaro de la memoria, las palabras que siempre importan
pese a estar marcadas por el tiempo.
Quizás la voz vuelva a la vida en otra voz, quizás el roquedal
empine los pensamientos,
quizás amanezca, abiertas las axilas del escombro: cruzo despierto,
sobre la sombra de sed que me llama;
y ahí, arden las paredes del vuelo alucinado, el aroma del mar
y de los deudos, y de ella, transeúnte imaginario.
Los fantasmas que me miran roncan como un tren a medianoche.
A veces sólo el rostro en la ceniza de las aguas ficticias,
o el tránsito junto a la brisa oscura que cruza el tórax.
A medianoche uno desconoce las voces invisibles de la caverna
y las esquinas donde arde el musgo del sueño.

Del libro “Estación Huidobro”, 2019
©André Cruchaga