viernes, 17 de enero de 2014

CONJECTURES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
CONJECTURES
En quin regne els espills deixen de ser agònics fragments del temps?
En quins jardins l’oblit és un altre jardí i no desert?
—No sé si importen les meues preguntes. No importa.
Tu, que t’endugueres el mar i els seus noms ofegats, ho sabràs.
Tremolen com lleus telegrames, els rellotges inescrutables de l’escuma;
ens mossega el genet dels somnis,
amb nosaltres la ciutat desconeguda de les paraules, les imatges d’un llenguatge
sense llànties o l’emmirallament d’una porta en la penombra.
(Cada jornada vincla els seus propis epitafis en el sens fi.)

“ Conjectures”[‘Conjeturas’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

CONJETURAS
¿En qué reino los espejos dejan de ser agónicos fragmentos del tiempo?
¿En qué jardines el olvido es otro jardín y no desierto?
—No sé si importan mis preguntas. No importa.
Vos, que te llevaste el mar y sus nombres ahogados, lo sabrás.
Tiemblan como leves telegramas, los relojes inescrutables de la espuma;
nos muerde el jinete de los sueños,
con nosotros la ciudad desconocida de las palabras, las imágenes de un lenguaje
sin lámparas o el espejeo de una puerta en la penumbra.
(Cada jornada cimbra sus propios epitafios en el sinfín.)

Barataria, 17.I.2014