martes, 25 de febrero de 2014

RECORDS

imagen cogida del FB de Pere Bessó
RECORDSAl carrer, només els trens del record i el calendari que devora 
l’au diletant de les fulles. (Ja el rovell li ha atorgat el seu mateix
somni a la realitat.)
Des de les lleixes del coixí, 
la porta al món
de les imatges, aqueixa altra ombra que ens crema
i espella els anells de la travessia.
Fugen potser les llànties al buit? —Són estranyes les paraules i els dies,
després de tot: el pervindre em desallotja amb les seues contradiccions,
no hi ha monedes d’aurora a la porta,
sinó aqueix gran poder d’espectres i espills ambigus.
Fuig cap a on treballa la truita, la nit és densa com el torrent
de la somnolència, com la carn irreparable després de la ràfega…

“Records” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ RECUERDOSSobre la calle, sólo los trenes del recuerdo y el calendario que devora 
al ave diletante de las hojas. (Ya la herrumbre le ha otorgado su propio
sueño a la realidad.)
Desde los estantes de la almohada, la puerta al mundo
de las imágenes, esa otra sombra que nos quema
y desuella los anillos de la travesía.
¿Huyen acaso las lámparas al vacío? —Son extrañas las palabras y los días,
después de todo: el porvenir me desaloja con sus contradicciones,
no hay monedas de aurora en la puerta,
sino ese gran poder de espectros y espejos ambiguos.
Huyo hacia donde labora la tortilla, la noche es densa como el torrente
de la somnolencia, como la carne irreparable tras la ráfaga… 

Barataria, 21.II.2014