jueves, 14 de agosto de 2014

COS

Imagen cogida del FB de Pere BessóCOS
Fins que no es vinclen els cantons del testament, les mans estrenyen
les finestres brolladores del proverbi: cos com la primera escriptura
als ports. Descendesc fins al correu de llum dels teus
enigmes. Des de l’hora
de cristall dels minuts, les paraules arriben fins a l’interior
del foc de la set. La ferida cruix el vol.
(En realitat, ens oblidem de qualsevol enigma; però no de la fosforescència,
ni d’alguns ocells que ens placen en un altre món.)

Damunt del vestit blanc dels porus, la llengua roja de la set estén
el seu vertigen de sucre: és selva la ciutat del somni en les meues mans.
Abans només desxifràvem les enfiladisses de les mosques i el seu èxtasi trivial.
En acabant, ens hem aturat, —sobirà l’onatge—
en les aigües absortes dels pensaments. Hem arquejat el fulgor
de la saliva i tot el que és el teu cos solar.
Ara som més nus que abans entre els paral•lels de l’enfiladissa;
els dits obrin la sendera de l’estiu. I no hi ha marxa enrere damunt de l’espiga
o del basalt: ressucitem des d’on cavem.

“Cos” [‘Cuerpo’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït del castellà al català per PERE BESSÓCUERPO
Hasta que se doblen las esquinas del testamento, las manos aprietan
las ventanas surtidoras del proverbio: cuerpo como la primera escritura
en los puertos. Desciendo hasta el correo de luz de tus
enigmas. Desde la hora
de cristal de los minutos, las palabras llegan hasta el interior
del fuego de la sed. La herida triza el vuelo.
(En realidad, nos olvidamos de cualquier enigma; pero no de la fosforescencia,
ni de algunos pájaros que nos sitúan en otro mundo.)

Encima del vestido blanco de los poros, la lengua roja de la sed, tiende
su vértigo de azúcar: es selva la ciudad del sueño en mis manos.
Antes, solo descifrábamos las enredaderas de las moscas y su éxtasis trivial.
Después, nos hemos detenido, —soberano el oleaje—
en las aguas absortas de los pensamientos. Hemos arqueado el fulgor
de la saliva y todo cuanto es tu cuerpo solar.
Ahora estamos más desnudos que antes entre los paralelos de la enredadera;
los dedos abren el sendero del verano. Y no hay marcha atrás sobre la espiga
o el basalto: resucitamos desde donde cavamos.
Barataria, 12.VIII.2014