martes, 19 de febrero de 2019

SUFOCACIÓ HISTÒRICA

Imagen FB de Pere Bessó

SUFOCACIÓ HISTÒRICA
…vamos al borde
frágil de un montón de tierra.
César Vallejo
Mentre l’asfíxia s’amuntegue damunt del pit, l’enderroc històric
ens aventarà cap al rall ennegrit de les esquerdes;
creixen els mocadors sargits del plany i les negacions jurades
de l’encens: cadascú arremet amb les seues inclemències,
cadascú sua veritats alienes enmig del vòmit de la cridòria,
cadascú tus mentre camina la fullaraca del seu fetge.
Damunt del muntó de terra, s’erigeixen veritats sinistres:
bavegen els falsos estoicismes i les purulències del reble,
com l’espill de mosques de la nàusea.
A la vora de l’ofegament, la paràlisi col·lectiva de la demència.
I la seua set urgent que ens convoca despietadament i ens crida.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
SOFOCACIÓN HISTÓRICA
…vamos al borde
frágil de un montón de tierra.
César Vallejo
En tanto la asfixia se agolpe sobre el pecho, el escombro histórico
nos avienta hacia la atarraya ennegrecida de las grietas;
crecen los pañuelos zurcidos del llanto y las negaciones juradas
del incienso: cada quien arremete con sus inclemencias,
cada quien suda verdades ajenas en medio del vómito del griterío,
cada quien mientras camina tose la hojarasca de su hígado.
Sobre el montón de tierra, se erigen verdades siniestras:
babean los falsos estoicismos y las purulencias del cascajo,
como el espejo de moscas de la náusea.
Al borde del ahogo, la parálisis colectiva de la demencia.
Y su sed urgente que nos convoca despiadadamente y nos grita.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

INSTANTS CONFUSOS

Imagen FB de Pere Bessó

INSTANTS CONFUSOS
In the birdcall I found a reminder of you
But it was thin and brittle and gone in an instant…
Kenneth Koch
Hi ha boques hostils i llàgrimes de dents en l’ala de ferralla del riure: horribles els esparadraps en les temples i els cementiris de salsitxes al voltant de les places; avança no el bé, sinó el fingiment de l’ocell que canta entre xiriviscos i crespons de dol i fragors d’orgies malbaratades. Al futur, els carrers negres i els ulls desgastats en les vitrines de l’infinit, l’os corbat de l’amargor, les sepultures del retret en les finestres. Farà falta tirar-li aigua beneïda als mausoleus, mentre tot es va fent tard, mentre ningú no troba el solc, excepte la submissió a la tristesa.
.
Poema d’ANDRE CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
INSTANTES CONFUSOS
In the birdcall I found a reminder of you
But it was thin and brittle and gone in an instant…
Kenneth Koch
Hay bocas hostiles y lágrimas de dientes en el ala de chatarra de la risa: horrendos los esparadrapos en las sienes y los cementerios de salchichas alrededor de las plazas; avanza no el bien, sino el fingimiento del pájaro que canta entre chiriviscos y crepones de luto y fragores de gastadas orgías. A futuro, las calles negras y los ojos gastados en las vitrinas del infinito, el hueso curvado de la amargura, las sepulturas del reproche en las ventanas. Habrá que echarle agua bendita a los mausoleos, mientras todo se va haciendo tarde, mientras nadie encuentra el surco, salvo la sumisión a la tristeza.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

BOQUES PRIMITIVES

Imagen FB de Pere Bessó

BOQUES PRIMITIVES
El ojo hace ver lo que escucha, lo que cata, lo que
palpa. Yo soy todo ojos en mi cuerpo.
Reb Gamri
Mentre el foc es dissemina, la mentida creix en boca de la gent. Quant desviure’s per a res, sense que se senta el que l’ull mira. I ningú no resisteix la brida, ni les veritats a mitges, que de sobte el sol les tira com cadàvers al carrer. Ric en escoltar els equilibristes de la història; veure la llum que il·lumina les hores miserables. Demane amb mi que es dissolguen els cataclismes i enfollesca tot per a comprendre-ho. Per a comprendre el contrapunt dels antidepressius. Fan mal els colps quan volen perpetuar-se per simple estupidesa. Vull, després de tot continuar sent infeliç en aquesta perifèria on abunda la borradura.
.
Poema d’ANDRE CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
BOCAS PRIMITIVAS
El ojo hace ver lo que escucha, lo que cata, lo que
palpa. Yo soy todo ojos en mi cuerpo.
Reb Gamri
Mientras el fuego se disemina, la mentira crece en boca de la gente. Cuánto desvivirse para nada, sin que se oiga lo que el ojo mira. Y nadie se resiste a la brida, ni a las verdades a medias, que de golpe el sol las tira como cadáveres en la calle. Río al escuchar a los equilibristas de la historia; ver la luz que ilumina las horas miserables. Pido conmigo que se disuelvan los cataclismos y enloquezca todo para entenderlo. Para entender el contrapunto de los antidepresivos. Duelen los golpes cuando quieren perpetuarse por mera estupidez. Quiero, después de todo, seguir siendo infeliz en esta periferia donde abunda el salpullido.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

COM SI PLOGUERA

Imagen FB de Pere Bessó


COM SI PLOGUERA

Como si ploguera un rèquiem de campanes en aquest
pit diminut, al que li falta taula i hi abunda la fam.
En algun moment s’haurà de pactar amb les pràctiques obscenes
de sempre; ara ens vindran uns altres sacrificis com ara les errades
 d’un text mal escrit.
Abomine el sanglot tridimensional de la història, anar en la branca,
voler salvar els cristalls de la megalomania.
Preferiria veure sencera la nit d’una vegada i no a trossos.
Al mercat de la sorpresa sempre hi ha un millor postor
per a hipotecar els somnis.
No sempre són llegides les partitures de la mitjanit,
com no hi haja luminol als ulls,
o una altra forma menys terrorífica que la llum, o la palla o la ganyota.
Davant de tanta boca enfrontada, es fan necessàries les rentades bucals,
o qualsevol altra manera per a comprendre l’alienació.
I tot seguit, el suïcidi col·lectiu o la pornografia,
les consciències comprades,
i una tempesta de serrells de gallardets
propícia per a la psicoanàlisi: els mimetismes acostumen a ser fredes
caricatures que convoquen el degollament. O un somrís nefast.
.
Poema d’ANDRE CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
COMO SI LLOVIERA

Como si lloviera un réquiem de campanas en este diminuto
pecho, al que le falta mesa y le abunda el hambre.
En algún momento se habrá de pactar con las prácticas obscenas
de siempre; ahora nos vendrán otros sacrificios tal las erratas
de un texto mal escrito.
Abomino el sollozo tridimensional de la historia, andar en la rama,
querer salvar los cristales de la megalomanía.
Preferiría ver completa la noche de una vez y no a pausas.
En el mercado del asombro siempre hay un mejor postor
para hipotecar los sueños.
No siempre son leídas las partituras de la medianoche,
a menos que haya luminol en los ojos,
u otra forma menos terrorífica a la luz, a la paja o la mueca.
Ante tanta boca enfrentada, se hacen necesarios los enjuagues
bucales, o cualquier otra manera para entender la enajenación.
Y luego, el suicidio colectivo o la pornografía,
las conciencias compradas,
y una tormenta de flecos de gallardetes
propicios para el psicoanálisis: los mimetismos suelen ser frías
caricaturas que convocan al degüello. O a una sonrisa nefasta.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga