sábado, 19 de enero de 2019

DESNIT DEL PA

Imagen FB de Pere Bessó

DESNIT DEL PA
Renaix l’ombra clivellada en la meua boca. I aquest paratge crema el meu alé fins al punt de fer un remolí de colibrís. Damunt de la foscor abstreta, la desnit del pa sense punt de partida. Ací veig, en sens fi del meu propi congost.
.
Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
DESNOCHE DEL PAN
Renace la sombra hendida en mi boca. Y ese paraje quema mi aliento al punto de hacer un remolino de colibrís. Sobre la oscuridad ensimismada, la desnoche del pan sin punto de partida. Veo ahí, en sinfín de mi propio desfiladero.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

SERENITAT

Imagen FB de Pere Bessó

SERENITAT
En acabant ha vingut la calma amb la seua realitat visible. Ja tot és davall de la pedra i no damunt de l’aire. L’ígni s’ha perdut al mar com els buits derrotats del pretèrit. Tota mort deixa de ser drama, quan en els ulls han cessat les pregàries i el coixí oblida els estius d’aquella joventut possesa de feixugors.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
SERENIDAD
Después, ha venido la calma con su realidad visible. Ya todo está debajo de la piedra y no sobre el aire. Lo ígneo se ha perdido en el mar como los vacíos derrotados del pretérito. Toda muerte deja de ser drama cuando en los ojos han cesado las plegarias y la almohada olvida los estíos de aquella juventud posesa de torpezas.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

A L’OMBRA

Imagen FB de Pere Bessó

A L’OMBRA
Tot resta a l’ombra del Henry W. Coe State Park, o en les ribes de Turlock: avall el fred pererós i el cos estés a la vora dels troncs dels arbres. Allà, tota la set damunt del pit de lluna ensucrada i el torrent infinit de l'alé.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EN LA SOMBRA
Todo queda en la sombra del Henry W. Coe State Park, o en las orillas de Turlock: abajo el frío perezoso y el cuerpo tendido junto a los troncos de los árboles. Allí, toda la sed sobre el pecho de luna azucarada y el torrente infinito del aliento.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga