viernes, 10 de enero de 2020

FERIDA LÍVIDA

Imagen FB de Pere Bessó

FERIDA LÍVIDA
En aquella ferida lívida, l’ocell a despit de la dansa al tall intens del vol. Tot l’absolut en les extremitats del torment. El destí ens condueix a certs suplicis, a la servitud que ens demana la son, a llegir en la nit els arcs del crit. En el cabdal de la geografia dels braços, l’aire en possés al pit, i la boca que escolta damunt del pubis verd. El vol amarra la pell fins al profund de les aigües, sedós món, convuls, com la sang agitada d’un caragol.
.
.


HERIDA CÁRDENA
En aquella herida cárdena, el pájaro a despecho de la danza en el filo intenso del vuelo. Todo el absoluto en las extremidades del tormento. El destino nos conduce a ciertos suplicios, a la servidumbre que nos demanda el sueño, a leer en la noche los arcos del grito. En el caudal de la geografía de los brazos, el aire en poseso en el pecho, y la boca que escucha sobre el pubis verde. El vuelo amarra la piel hasta lo profundo de las aguas, sedoso mundo, convulso, como la sangre agitada de un caracol.
.
Del libro: Precariedades, 2020
©André Cruchaga

RANERA DEL FULLATGE

Imagen FB de Pere Bessó

RANERA DEL FULLATGE
De vegades només un cresol enmig de la filera de pins.
Un fullatge de raneres ens abraça en la nit: ací les ales
cremants del paradís al·legòric.
Ací els exorcismes de la séquia de brases que ens deixa la boca.
Ací els engonals blancs al paladar del vent.
Ací l’èter suplicant dels ventalls dels porus i la seua llengua
de tren incendiat, les cuixes de les fulles del vaivé.
Ací el cel reduït a dos cossos.
Ací una i altra vegada i en la humitat dels espills.
En la nuesa abissal de l’alè l’aroma fermentat del camí.
En la foscor, el murmuri i l’udol de algun gos al lluny.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ESTERTOR DEL FOLLAJE
A veces solo un candil en medio de la hilera de pinos.
Un follaje de estertores nos abraza en la noche: ahí las alas
quemantes del paraíso alegórico.
Ahí los exorcismos de la acequia de brasas que nos deja la boca.
Ahí las ingles blancas en el paladar del viento.
Ahí el éter suplicante de los abanicos de los poros y su lengua
de tren incendiado, los muslos de las hojas del vaivén.
Ahí el cielo reducido a dos cuerpos.
Ahí una y otra vez en la humedad de los espejos.
En la desnudez abisal del aliento el aroma fermentado del camino.
En la oscuridad, el susurro y el aullido de algún perro a lo lejos.
.
Del libro: Precariedades, 2020
©André Cruchaga