martes, 22 de enero de 2019

DESDOBLAMENT

Imagen FB de Pere Bessó

DESDOBLAMENT
Del lliurat, les fulles seques tirades a les andanes. Cada goig acumula silencis, cada penombra esvaeix els jardins. Sempre és ací l’omnipresència del teu pit i la ferida sense cauteri del paradís fosc. (Òbric els ulls, tot i que és de nit, com diguera Sant Joan de la Creu.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
DESDOBLAMIENTO
De lo entregado, las hojas secas tiradas en los andenes. Cada júbilo acumula silencios, cada penumbra desvanece los jardines. Siempre está ahí la omnipresencia de tu pecho y la herida sin cauterio del paraíso oscuro. (Abro los ojos, aunque es de noche, como dijese San Juan de la Cruz.)
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

PRISMA DE LA BRASA

Imagen FB de Pere Bessó


PRISMA DE LA BRASA
Per les ribes de la nit, les mossegades lívides brollen dels porus. Al prisma de la brasa, el bosc disfressat de gola. (En l’hora onzena els peixos ajunten les seues escates de saliva i cusen l’alambí de l’eclipsi.)
.
. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PRISMA DE LA BRASA
Por las orillas de la noche, las mordidas cárdenas brotan de los poros. En el prisma de la brasa, el bosque disfrazado de garganta. (En la hora undécima los peces juntan sus escamas de saliva y cosen el alambique del eclipse.)

Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga