martes, 24 de enero de 2017

ROSTRES INSÒLITS

Imagen cogida de Pinterest

ROSTRES INSÒLITSEn el corc defectuós dels líquens, ens estremeix la destrucció
del rostre i el castell de naips amb records esvanits.
Hi ha desigs de encaputxar tants oblits. Desigs de parpelles desinfectades,
altes veus de la culpa buidades en el grit.
Un agafa, —a voltes—, trossets del calendari per a endolcir-nos.
Enmig d’un muntó d’estampetes amb ulls difuminats,
l’èter esvaneix els barrets de l’ànsia, els llargs acoraments de les graneres.
La llengua s’ha tornat corrosiva en la foscor que l’alimenta.
Tot es va fent de nit en els ulls, en els braços, en la pala i el martell.
Sempre esdevenen inesborrables les claus del cerç en el meu analfabetisme.
Ignore, d’altra banda, on van els draps vells de l’alé, 
les estrofes de pneumàtics, la naftalina acostant-se a les mucositats dels infants.
De bell nou m’encasquete en el puja i baixa de les cruïlles i silencis.

Els ulls mentrestant oberts, arrossega i verbalitza la fullaraca.

(No hi ha commiseració ni tan sols en els avorriments. En la nicotina
del mugró, el cosset s’aferra a la negació de l’excés.
En els dies posteriors, hauran d’escurar-se certes paraules, o emprar-les 
per a fer simulacres, bressolar amb les mans l’ull cremat de la set.
Un naix en aqueix punt d’impacte amb la llengua.
Em ric de les meues pròpies abstraccions, de les moltes castracions 
i mites, de totes les hores dolentes i del muntó de fils rovellats en la carn.
De tot s’ha de fugir, llevat del foc. Fins i tot, d’aqueixa altra part del món
que es diu nostàlgia i que ens dóna colpets en l’estupidesa.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓROSTROS INSÓLITOSEn la carcoma defectuosa de los líquenes, nos estremece la destrucción
del rostro y el castillo de naipes con recuerdos desvanecidos.
Hay deseos de encapuchar tantos olvidos. Deseos de párpados desinfectados,
altas voces de la culpa vaciadas en el grito.
Uno agarra, —a veces—, pedacitos del calendario para endulzarnos.
En medio de un montón de estampitas con ojos difuminados,
el éter desvanece los sombreros del ansia, las congojas largas de las escobas.
La lengua se ha vuelto corrosiva en la oscuridad que la alimenta.
Todo se va haciendo noche en los ojos, en los brazos, en la pala y el martillo.
Siempre resultan imborrables las llaves del cierzo en mi analfabetismo.
Ignoro, por otro lado, adónde van los trapos viejos del aliento, 
las estrofas de neumáticos, la naftalina arrimándose a los mocos de los niños.
De nuevo me encasqueto en el subibaja de las encrucijadas y silencios.

Los ojos en tanto abiertos, arrastran y verbalizan la hojarasca.

(No existe conmiseración ni siquiera en los aburrimientos. En la nicotina
del pezón, el corpiño se aferra a la negación de la demasía.
En los días posteriores, deberán lavarse ciertas palabras, o usarlas 
para hacer simulacros, arrullar con las la manos el ojo ardido de la sed.
Uno nace en ese punto de impacto con la lengua.
Me río de mis propios ensimismamientos, de las muchas castraciones 
y mitos, de todas las horas malas y del montón de filos oxidados en la carne.
De todo hay que huir, excepto del fuego. Aun de esa otra parte del mundo
que se llama nostalgia y que nos da golpecitos en la estupidez.)
Barataria, 2017

lunes, 23 de enero de 2017

COSSÍ DE LES PARPELLES

Pintura de René Magritte, cogida de Printerest.

COSSÍ DE LES PARPELLES
Després de la fúria de l’aire mossegant-me els talons, el cossí de les parpelles
acumulant la seua pròpia arna, les atrocitats que deixa la sang
quan es marceix la pal·lidesa cosida de l’alé sobre el badall de la son.
Sagnem d’impotència davant d’uns altres mausoleus.
La demència és tal com la niciesa de les ombres, com els forats 
dels traus confinats al rovell.
Un es cansa del rellotge clavat en l’entrecella, en el cap de l’agulla que esquinça
el crit del costat, els grisos sense els cabells dels sants.
Tot s’acumula en l’esperma vianant de les imatges disseminades del país.
És cega la pell obligada a la terra. (De sobte, de l’estupidesa passem
al sentimentalisme, a la proclama i al putxinel·lisme. No dubte, ara com ara, en la demasia
de les lluernes, ni de com colpeja el fal·lus en ple fred tot el mur 
de la nit i el seu conducte dringant d’èxtasi.)
De vegades es necessiten pedals per a incrementar la velocitat dels deliris.
Tot és necessari davant de l’angoixa de l’ànima, tot i que semble inexplicable.
Esternude en les meues conques, després de pensar en els forrellats i els vestíbuls.
Ja de biaix, les esdrúixoles del granit en els ulls.
És difícil la tendresa en un paladar agre. Difícil les moltes maneres de morir.
Difícil el catàleg dels buits, la creosota dels alienaments.
Com és que el gaudi es torna arcaic, darrere d’ocells desensonyats?
—Per a certes certituds, pertoca una rebel·lió de butxaques, o si es vol,
un espantall per a desbandar els defectes de la mirada.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CUENCO DE LOS PÁRPADOS
Tras la furia del aire mordiéndome los talones, el cuenco de los párpados
acumulando su propia polilla, las atrocidades que deja la sangre
cuando se marchita la palidez cosida del aliento sobre el bostezo del sueño.
Sangramos de impotencia frente a otros mausoleos.
La demencia es tal como la necedad de las sombras, como los agujeros 
de los ojales confinados a la herrumbre.
Uno se cansa del reloj clavado en el entrecejo, en la cabecita del alfiler que rasga
el grito del costado, los grises sin los cabellos de los santos.
Todo se acumula en la esperma peatonal de las imágenes diseminadas del país.
Es ciega la piel obligada a la tierra. (De pronto, de la estupidez pasamos
al sentimentalismo, a la proclama y al titerismo. No dudo, por hoy, en la demasía
de las luciérnagas, ni de cómo golpea el falo en pleno frío todo el muro 
de la noche y su conducto tintineante de éxtasis.)
A veces se necesitan pedales para incrementar la velocidad de los delirios.
Todo es necesario ante la congoja del alma, aunque parezca inexplicable.
Estornudo en mis cuencas, luego de pensar en las cerraduras y los zaguanes.
Ya de soslayo, las esdrújulas del granito en los ojos.
Es difícil la ternura en un paladar agrio. Difícil las tantas formas de morir.
Difícil el catálogo de los vacíos, la creolina de los enajenamientos.
¿Cómo es que el gozo se torna arcaico, detrás de pájaros desvelados?
—Para ciertas certezas, es necesario, una rebelión de bolsillos, o si se quiere,
un espantapájaros para desbandar los defectos de la mirada.
Barataria, 2017

viernes, 20 de enero de 2017

TEMPS ENCALLAT

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

TEMPS ENCALLAT 
Seran sempre així els vents roïns del destemps, les corfes putrefactes 
en el claustre de la consciència?
Sempre és estrany això dels encallaments: és estrany jugar a la rialla 
i pensar en com desinflar mosques que veig en el retrovisor de les tragèdies.
Allà, a poc a poc, el reumatisme visceral de la nit.
Un punyal fa el mateix mal que una aserradora tirant borumballa en l’ossada.
M’aboque a la demència de la nit i em ric davant de pijames irreals.
ENCALLADO TIEMPO
¿Serán siempre así los ruines vientos del destiempo, las cáscaras putrefactas 
en el claustro de la conciencia?
Siempre es extraño eso de los encallamientos: es extraño jugar a la risa
y pensar en cómo desinflar moscas, viendo en el retrovisor de las tragedias.
Allí, poco a poco, el reumatismo visceral de la noche.
Un puñal duele lo mismo que en un aserradero tirando viruta en la osamenta.
Me asomo a la demencia de la noche y río frente pijamas irreales.
Barataria, 2016

lunes, 16 de enero de 2017

CEL INERME

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

CEL INERME 
A terra, la pedra inerme amb la seua llengua inexorable, el gros besllum,
només de les ninetes, els rails de davall crus com el crit.
Només ombres sense que ningú no empare aquesta boca de fatigues.
Del que mai no reste desproveït és d’espines i fiblons i de mons darrers i foscos.
Damunt de mi aqueix afany de cadàvers des del cel. Hi ha tota una invasió líquida
en el caos de tots els cossos de les epifanies.
Damunt dels lapsus de la suor de les fusteries, l’esquizofrènia 
de les setmanes i el seu reuma de catàstrofes.
No hi ha cap garantia per a desamortallar totes les tombes de la tendresa
                                                                                                                           i la seua ranura
 incestuosa i la seua consciència d’espill agnòstic.
Per a tots els horrors que vivim en la psique, és necessari expropiar 
el coit, nacionalitzar-lo fins al punt de la despulla sense cap condició.
Tot deixa de tindre sentit a l’altura de la gespa: la nineta grisa del cel 
i les seues ranures disfressades 
de dents i perruques i les seues aigües de soledats i els seus dits
                                                                                                           de llindar concau.
Tot es desballesta en els esglaons de les síl·labes.
Als voltants de la foscor les portes sense monedes.
Mons estrets on no cap el polze de les mosques, ni els ulls 
de la sendera on s’acomoden les cacofonies.
Per damunt de les altes garrigues, l’espurneig atordit del comptagotes
                                                                                                                            de les ovelles.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


CIELO INERME
Sobre la tierra, la piedra inerme con su lengua inexorable, el grueso destello,
solo de las pupilas, los rieles de abajo crudos como el grito.
Únicamente sombras sin que nadie ampare esta boca de cansancios.
De lo que nunca estoy desprovisto es de espinas y aguijones y de mundos
últimos y oscuros.
Sobre mí ese afán de cadáveres desde el cielo. Hay toda una invasión líquida
en el caos de todos los cuerpos de las epifanías.
Encima de los lapsus del sudor de las carpinterías, la esquizofrenia
de las semanas y su reuma de catástrofes.
No hay garantías para desamortajar todas las tumbas de la ternura y su ranura incestuosa y su conciencia de espejo agnóstico.
Para todos los horrores que vivimos en la psique, es necesario expropiar
el coito, nacionalizarlo hasta el punto del despojo sin condición alguna.
Todo deja de tener sentido a la altura del césped: la gris pupila del cielo
y sus ranuras disfrazadas
de dientes y pelucas y sus aguas de soledades y sus dedos de cóncavo umbral.
Todo se desquicia en los peldaños de las sílabas.
En los alrededores de la oscuridad las puertas sin monedas.
Estrechos mundos donde no cabe el pulgar de las moscas, ni los ojos
del sendero donde se acomodan las cacofonías.
Por encima de las altas breñas, el centelleo aturdido del cuentagotas
                                                                                                                         de las ovejas.
Barataria, 2016

domingo, 15 de enero de 2017

AIRE VICIAT

Imagen cogida de la red
AIRE VICIAT


Després de tot, els racons del país fan olor a aqueix aire viciat de l’arna 
i les promeses. És el mai no omplir els forats del fum, ni l’ombra
que habita les finestres. Tot allà es precipita: l’horitzó, 
l’infinit disfressat, els mausoleus de la indiferència.
També hi ha teatre en la profanació de les ulleres.
Hi ha deliris que hem de suportar bestialment com l’espectre 
dels desapareguts: el temps és un altre addicte als malsons i a la eufòria
àvida dels espills. Tot és pervers a l’hora de mastegar el tròpic.
Allà els sostenidors erts sobre l’obertura de l’incomptable.
Al capdavall, sempre he de suportar algunes aparicions de tombes,
certs paraigües de fèretres, el testament amb panteixos perennes. 
Em commouen els objectes perduts dins del coixí,
l’encogida d’espatlles al capaltard, l’ocell rimat de la ganyota.
En la frontera de la mollera, els colps ineludibles.
Un només troba els absoluts en la pudor, o el refredat, o l’agonia.
Igual és horrible tot l’aire dels para-sols sense escarni.
Les tonalitats del real contrasten amb l’esperança.
Hi ha una presó al meu pit deslligada de lluernes, amb pudícia 
i sense parèntesi. Segur que qualsevol paranoia pot dur-nos al buit.
Ja he entrat adés al melic fet fosc de la rosa i he mosegat
la nit tardívola i rentat els plats bruts.
Pel que sembla dins de l’esponja, poetitzem la pulsió del foc i l’espill
lumpen del gris de tots els cels. En las pregàries hi ha unes altres pàgines de fred.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
AIRE VICIADO


Después de todo, los rincones del país huelen a ese aire viciado de la polilla 
y las promesas. Es el nunca llenar los agujeros del humo, ni la sombra
que habita las ventanas. Todo allí se precipita: el horizonte, 
el infinito disfrazado, los mausoleos de la indiferencia.
También hay teatro en la profanación de las ojeras.
Hay delirios que debemos soportar bestialmente como el espectro 
de los desaparecidos: el tiempo es otro adicto a las pesadillas y a la euforia
ávida de los espejos. Todo es perverso a la hora de masticar el trópico.
Allí los sostenes yertos sobre la abertura de lo incontable.
A fin de cuentas, siempre debo soportar algunas apariciones de tumbas,
ciertos paraguas de féretros, el testamento con perennes jadeos. 
Me conmueven los objetos perdidos dentro de la almohada,
la encogida de hombros cuando atardece, el pájaro rimado de la mueca.
En la frontera de la mollera, los golpes ineludibles.
Uno encuentra los absolutos sólo en el hedor, o en el resfrío, o la agonía.
Igual es horrible todo el aire de las sombrillas sin escarnio.
Las tonalidades de lo real contrastan con la esperanza.
Hay una cárcel en mi pecho desatada de luciérnagas, con pudicia 
y sin paréntesis. Seguro que cualquier paranoia puede conducirnos al vacío.
Ya antes he entrado al ombligo atardecido de la rosa y he mordido
la noche tardía y lavado los platos sucios.
Al parecer adentro de la esponja, poetizamos la pulsión del fuego y el espejo
lumpen del gris de todos los cielos. En las plegarias hay otras páginas de frío.
Barataria, 2016


miércoles, 11 de enero de 2017

ROSA DE CENDRA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
ROSA DE CENDRA
Ara jau esvaïda la rosa en la cendra de gel de la letargia. Anada amb la foscor que deixa la llum durant la tempesta. En els còdols de la llengua, les estranyes paraules de la hiena del temps. Tot ho desplaça el so de la desraó, el mut del vol que cavalca fins a tallar les aigües dels ulls. Allà, l’alé en el seu cruixir terrestre i amuntegat de la intempèrie. Tot és abrupte com el fred en el pit i les sabates. Creix el baix fons dels llindars.
ROSA DE CENIZA
Ahora, yace desvanecida la rosa en la ceniza de hielo del letargo. Ida con la oscuridad que deja la luz durante la tormenta. En los guijarros de la lengua, las extrañas palabras de la hiena del tiempo. Todo lo desplaza el sonido del sinsentido, el mudo del vuelo que cabalga hasta sajar las aguas de los ojos. Allí, el aliento en su crujir terrestre y amontonado de la intemperie. Todo es abrupto como el frío en el pecho y los zapatos. Arrecia el bajo fondo de los umbrales.
Barataria, 2016

martes, 10 de enero de 2017

INSTANT D’ESPILLS

Imatge presa de la xarxa


INSTANT D’ESPILLS
En les cicatrius que ens va deixant el temps, no hi ha cap pòlissa,
sinó una veu arraïmada i aombrada, mutilada en els seus ecos.
Tota l’arna que traspuen els espills té aqueixa lenta secor de rajoles.
Tot el puny de vocals de l’alé és un calambur anisat de finestres,
o un bocí de foc que s’acreix amb el vent.
De vegades és sord el fred que s’acosta als porus, estret com el parauleig
del país, dubtós com els cementiris a prop del veïnat.
Les palpebres buiden la pal·lidesa de les aromes properes al món de l’abisme.
No m’imagine uns altres espills més que aquesta foscor devota de les espines.
L’alegria també suscita gotasses com els teulats tallats per l’hivern.
Les begònies tenen la seua pròpia perspectiva, quelcom de semblant passa 
                                                                                        amb les braguetes,
amb l’escopidora dels números,
amb els asils sobrecarregats de la respiració,
amb l’avui, ací, adormit dels esquelets i el zoològic del trassumpte.
En els polls de les darreries, un obri la morfologia dels sobrenoms,
i aqueix mocador on batejàrem la salmorra.
La història retruny d’encensers sords i acòlits, de cistells amb aranyes
on es bateja cada aguait de futur. Floreix l’acomodament,
o aqueix moment cèlebre de rapinya i artificis libidinals i aqueixes ganes 
                                                                                                             de mossegar
la carn fins a l’arribada de l’inevitable: el vol fos, la mosca mastegada.
S’escolta el coixí i el silenci, tot seguit, com un soterrar.
Queda dit, llavors, on és que se sent l’última llàgrima.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


INSTANTE DE ESPEJOS
En las cicatrices que nos va dejando el tiempo, no existe póliza alguna,
 sino una voz arracimada y ensombrecida, mutilada en sus ecos.
 Toda la polilla que destilan los espejos, tiene esa lenta sequedad de baldosas.
 Todo el puño de vocales del aliento, es un calambur anisado de ventanas,
 o un pedazo de fuego que arrecia con el viento.
 A veces es sordo el frío que se arrima a los poros, estrecho como el palabreo
 del país, dudoso como los cementerios aledaños al vecindario.
 Los párpados vacían la palidez de los aromas cercanos al mundo del abismo.
 No me imagino otros espejos a esta oscuridad devota de las espinas.
 La alegría también suscita goterones como los techos sajados por el invierno.
 Las begonias tienen su propia perspectiva, algo así pasa con las braguetas,
 con la escupidera de los números,
 con los asilos sobrecargados de la respiración,
 con el hoy, aquí, adormecido de los esqueletos y el zoológico del trasunto.
 En los piojos de las postrimerías, uno abre la morfología de los sobrenombres,
 y ese pañuelo donde bautizamos la salmuera.
 La historia retumba de incensarios sordos y acólitos, de guacales con arañas
 donde se bautiza cada atisbo de futuro. Florece el acomodo,
 o ese momento célebre de rapiña y artificios libidinales y esa ganas de morder
 la carne hasta llegar a lo inevitable: el vuelo derretido, la mosca masticada.
 Uno escucha a la almohada y al silencio, después, como un entierro.
 Queda dicho, entonces, en dónde es que se siente la última lágrima.
Barataria, 2016

viernes, 6 de enero de 2017

SET INFINITA

Imagen cogida de la red
SET INFINITAA Grace B. Castro H.
Amb seguretat en alguns braços trobarem l’eternitat fins que la dolçor tinga sentit en el riu estés del nostre pit. Entre el deliri i el tapís, dringa inconfusible la brisa. De vegades la infinita set cega, tot i que exorcitzem  l’immens fred que desperta en l’alba quasibé com un extermini. Somni en tots els deserts delators de les dunes, en la nit disfressada de càrcer, en els lloguers interminables de la història. De tanta set o somnis, un es volguera penjar d’una letrina o mossegar un bacinet si fos possible. (No sempre he d’estar  pendent de la pulcritud de les paraules; no sé on juga a cegues l’obediència; no tinc idea de les finestres destrossades pel fàstic, o per l’esclafit del cinisme, tan comú en el nostre temps. De vegades vull renunciar a les possibilitats que m’ofereix el mut contagi de la rosa, i fer que el seu olor dolent no siga respirable.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓINFINITA SEDA Grace B. Castro H.
De seguro en algunos brazos encontraremos la eternidad hasta que la dulzura tenga sentido en el río tendido de nuestro pecho. Entre el delirio y el tapiz, tintinea inconfundible la brisa. A veces la infinita sed ciega, aunque exorcicemos el inmenso frío que despierta en el alba casi como un exterminio. Sueño en todos los desiertos delatores de las dunas, en la noche disfrazada de cárcel, en los alquileres interminables de la historia. De tanta sed o sueños, uno se quisiera colgar de un retrete o morder una bacinica en lo posible. (No siempre tengo que estar al pendiente de la pulcritud de las palabras; no sé dónde juega a ciegas la obediencia; no tengo ni idea de las ventanas destrozadas por el hastío, o por el estallido del cinismo, tan común en nuestro tiempo. A veces quiero renunciar a las posibilidades que me ofrece el mudo contagio de la rosa, y hacer que su doliente olor no sea respirable.)

miércoles, 4 de enero de 2017

ANELLS DEL FUM

Imatge presa de la xarxa

ANELLS DEL FUMEn les ombres alçades en les temples, el matossar i els soterranis negres
del fum, els èlitres gastats en la llengua de pols
dels barrets penjats dels armaris com pacífics còdols.

Sovint un es redueix a làpida mortuòria, a aqueix buit mut que deixen
els crits arran de pell, a aqueixa foscor que furga en la bancada dels ulls.
Ens sacsen les fissures que produeixen els martells en les parets.
El país ha adeprés a fer-li costures a les ombres, a mossegar l’escorça
de l’òxid, i a traure el cap entre ossos a les cremadures.
Un va indagant entre les tantes arqueologies de les teranyines.
En el fum encorbat de l’improbable, les austeres inclinacions
de la descomposició, i els petits camins que alça el fullatge de xiprers.
Damunt del paviment les esquerdes mudes dels ulls.

Sent el foc i  emmudesc d’ulls: el carrer ens consumeix amb la seua deriva;
després, ni tan sols he pogut recobrar tots els cadàvers, les nostàlgies,
ni tan sols una sola pell de totes les que poblaren el meu tuguri.
Un és, després de tot, les tantes maneres en què se enrotlla el fil del temps,
l’anell de fum enrotllat en les ninetes com ho faria el mussol
amb la boira difusa de les anguiles.

Al capdavall, es buiden ací totes les remors. Potser demà serà diferent
la geografia i la consciència tindrà els contrapesos necessaris.
El fàstic ens lliga fins al punt de dur-nos al límit d’allò més menut.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓANILLOS DEL HUMO
En las sombras encaramadas en las sienes, el matorral y los sótanos negros
del humo, los élitros gastados en la lengua de polvo
de los sombreros colgados de los armarios como pacíficos guijarros.


Con frecuencia uno se reduce a lápida mortuoria, a ese mudo hueco que dejan 
los gritos a flor de piel, a esa oscuridad que hurga en el poyetón de los ojos.
Nos sacuden las fisuras que producen los martillos en las paredes.
El país ha aprendido a hacerle costuras a las sombras, a morder la corteza
del óxido, y a asomarse entre huesos a las quemaduras.
Uno va indagando entre las tantas arqueologías de las telarañas.
En el humo encorvado de lo improbable, las austeras inclinaciones
de la descomposición, y los pequeños caminos que levanta el follaje de cipreses.
Sobre el pavimento las grietas mudas de los ojos.

Oigo el fuego y enmudezco de ojos: la calle nos consume con su deriva;
después, ni siquiera he podido recuperar todos los cadáveres, las nostalgias,
ni una sola piel de todas las que poblaron mi tugurio.
Uno es, después de todo, las tantas formas en que se enrolla el hilo del tiempo,
el anillo de humo enrollado en las pupilas como lo haría el búho
con la niebla difusa de las anguilas.

En suma, se vacían aquí todos los murmullos. Tal vez mañana sea diferente
la geografía y, la conciencia, tenga los contrapesos necesarios.
El hastío nos ata al punto de llevarnos al límite hasta de lo más diminuto.
Barataria, 2016