domingo, 22 de septiembre de 2019

MIRE EN L’AIGUA

Imagen FB de Pere Bessó

MIRE EN L’AIGUA
Mire en l’aigua de pertorbacions de la son el soroll cec
de l’abandó i el seu barranc d’humitats incertes
—T’estranye en l’equipatge vermell de les meues arideses en el dia
silvestre de la meua nuesa en el perfum que reuneix la fusta
cremada en els trossets atrapats de brisa
Cap al teu cos les avaries del meu endurit misteri l’os
d’una ciutat desfigurada
els cellers crivellats de la meua set: deserts dels meus braços desnonats
com un deliri sinistre que es trenca en el poema
Ací totes les impureses de la tendresa dels cementiris
Ací la temptativa de ser diccionari en els teus porus un abecedari
que mossegue les teues illades o una mortalla de cendra als teus mugrons
Al cap el país ens parla des del solc de l’aigua
des de la teua tebiesa de pàtria el caliu de les teues cuixes obertes.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
MIRO EN EL AGUA
Miro en el agua de perturbaciones del sueño el ruido ciego
del abandono y su barranco de humedades inciertas
—Te extraño en el rojo equipaje de mis arideces en el día
silvestre de mi desnudez en el perfume que reúne la madera
quemada en los pedacitos atrapados de brisa
Hacia tu cuerpo las averías de mi endurecido misterio el hueso
de una ciudad desfigurada
las bodegas acribilladas de mi sed: desertas de mis desahuciados
brazos como un delirio siniestro que se rompe en el poema
Aquí todas las impurezas dela ternura de los cementerios
Aquí la tentativa de ser diccionario en tus poros un abecedario
que muerda tus ijares o una mortaja de ceniza en tus pezones
Al cabo el país nos habla desde el surco del agua
desde tu tibieza de patria el rescoldo de tus muslos abiertos.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

POTSER LA LLUM

Imafen FB de Pere Bessó

POTSER LA LLUM
Potser la llum com en l’encís d’un bes ens donarà la terra del país per a palpar-la i no la llàgrima inevitable dels cementiris: potser una gota de sol encantarà les paraules i no la cendra impacient de l’ocell finit (la inclemència és hostil mentre agonitza la nuesa dels meus espills així creue el foc immòbil de la pluja sense que ningú no ho recorde així el cavall cremat del desig en la pestilència del fred.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TAL VEZ LA LUZ
Tal vez la luz como en el hechizo de un beso nos de la tierra del país para palparla y no la lágrima inevitable de los cementerios: quizás una gota de sol hechice las palabras y no la ceniza impaciente del pájaro fenecido (la inclemencia es hostil mientras agoniza la desnudez de mis espejos así cruzo el fuego inmóvil de la lluvia sin que nadie lo recuerde así el caballo quemado del deseo en la pestilencia del frío.)
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

CAVALL DEL CREPUSCLE

Imagen FB de Pere Bessó

CAVALL DEL CREPUSCLE
Al damunt del cavall del crepuscle aquell fullatge d’ombres agrupades en les meues temples i el seu sobtat barret de foscor: en el mentó de l’ocell la cendra que escapa dels espills trencat com les butxaques de les finestres (a estones només els cascos que s’acosten a l’oïda per a desembocar en el fàstic a estones l’ahir i el pinzell de les teues cuixes i la terra abrusada del degoteig.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

CABALLO DEL CREPÚSCULO
Sobre el caballo del crepúsculo aquel hojerío de sombras agrupadas en mis sienes y su repentino sombrero de oscuridad: en el mentón del pájaro la ceniza que escapa de los espejos rota como los bolsillos de las ventanas (a ratos sólo los cascos que se acercan al oído para desembocar en el hastío a ratos el ayer y el pincel de tus muslos y la tierra abrasada del goteo.)
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

EL MÓN SOSTINGUT AL PIT

Imagen Pinterest

EL MÓN SOSTINGUT AL PIT
El món figura en la pedreta acumulada en les butxaques o en la sabata tacada del xiscle en les especulacions del cel un telescopi de xiulets ens vorella per explicar els caragols desbotonats de l’últim impuls de la pedra de llança de la remor en una botella de batecs es vessada l’aigua del mar: el miratge estreny les obscenitats del fum o la taca de saliva llepada amb els dits de les darreres pol·lucions res no és comprensible quan un medita en el patriotisme dels carrers o els portals quan el llenguatge només propicia la nàusea i el cigne blanc de l’eructe es perd en la penombra —ja ens hem acostumat a la llum lapidària de les invocacions a la carícia trencada de l’inesperat a l’ull que esbufega en la foscor del tinter del teu entrecuix o al fred negre de la tortura quan se suspén en la pell la rosa de pols dels dies perduts una flor-i-col de brutícia mossega l’olfacte fins deixar-me una flaire de sardina infatigable.
.
Poema d’ANDREI CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EL MUNDO SOSTENIDO EN EL PECHO
El mundo figura en la piedrita acumulada en los bolsillos o en el zapato cerrado del chillido en las especulaciones del cielo un telescopio de silbatos nos orilla para explicar los caracoles desabotonados del último impulso de la piedra de lanza del rumor en una botella de pálpitos se derramada el agua del mar: el espejismo aprieta las obscenidades del humo o la mancha de saliva lamida con los dedos de las últimas poluciones nada es comprensible cuando uno medita en el patriotismo de las calles o los portales cuando el lenguaje únicamente propicia la náusea y el cisne blanco del eructo se pierde en la penumbra —ya nos hemos acostumbrado a la luz lapidaria de las invocaciones a la caricia rota de lo inesperado al ojo que resopla en la oscuridad del tintero de tus entrepiernas o al frío negro de la tortura cuando se suspende en la piel la rosa de polvo de los días perdidos una coliflor de mugre muerde el olfato hasta dejarme un sahumerio de sardina infatigable.

Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga