jueves, 7 de noviembre de 2019

RETORNE A LA BOIRA D’OMBRES

Imagen FB de Pere Bessó

RETORNE A LA BOIRA D’OMBRES
Retorne a la boira d’ombres, a la silueta eixerida de les hores: el país ens mostra les seues morenes fefaents al moment de mirar cap a l’espill. (És profunda la dentadura del desig quan tires la roba a les golfes, quan el vent frega les bragues de la ranera i en la diadema del penya-segat es veu la llum. Se veu el lotus verd, boirós en la meua boca.) En realitat, sempre retorne a l’adverbi feliç de les teues randes.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


REGRESO A LA NIEBLA DE SOMBRAS
Regreso a la niebla de sombras, a la silueta pizpireta de las horas: el país nos muestra sus almorranas fehacientes al momento de mirar hacia el espejo. (Es profunda la dentadura del deseo cuando tiras la ropa al desván, cuando el viento roza las bragas del estertor y en la diadema del acantilado se ve la luz. Se ve el loto verde, nebuloso en mi boca.) En realidad, siempre regreso al adverbio feliz de tus encajes.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André CruchagaI DE SOBTE ELS CARRERS

Imagen Pinterest
I DE SOBTE ELS CARRERS
I, de sobte, els carrers s’omplin de passat i les nits d’ofec com aquella finestra del sens fi rere de la nit. En les agulles cremades del rellotge la rosa mítica entre la boira i els morts. La rosa de carn que atresora el record, mentre s’amputa el centpeus de les palpitacions. A estones la nit em distrau amb aquestes brutícies que parpellegen a deshora en les voreres.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

Y DE PRONTO LAS CALLES
Y de pronto, las calles se llenan de pasado y las noches de ahogo como aquella ventana del sinfín tras la noche. En las agujas quemadas del reloj la rosa mítica entre la niebla y los muertos. La rosa de carne que atesora el recuerdo, mientras se amputa el ciempiés de las palpitaciones. A ratos la noche me distrae con esas porquerías que pispilean a deshora en las aceras.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga
©Imagen Pinterest

AL MAR DEL PIT

Imagen FB de Pere Bessó

AL MAR DEL PIT
Al mar del pit, el coàgul circumdant de les aigües damunt dels ulls. Lentes plagues mosseguen la son, brusques dents arranquen la incandescència, dures brases repassen l’insomni, inèdites màscares hissen el seu maquillatge: res no s’esdevé quan somie amb el pretèrit, llevat del rovell, ací, de la rosa finida i el seu acord de ferro o espill.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


EN EL MAR DEL PECHO
En el mar del pecho, el coágulo circundante de las aguas sobre los ojos. Lentas llagas muerden el sueño, bruscos dientes arrancan la incandescencia, duras brasas repasan el insomnio, inéditas máscaras izan su maquillaje: nada sucede cuando sueño con el pretérito, salvo el moho, ahí, de la rosa fenecida y su acorde de hierro o espejo.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

PORTA TANCADA

Imagen FB de Pere Bessó

PORTA TANCADA
Tanquí la meua ànima com es tanca una ferida: ara, després dels atroços desvestiments, només veig la gent que passa amb els seus pius en la sumem, encara que els carrers sempre tremolen a la gola amb un tall d’ulleres. També m’he llevat el tomb dels resquills i l’assetjament del sutge en desbandada. (De quan en volta, és clar, recorde les gotetes tèbies de la barbàrie.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


PUERTA CERRADA
Cerré mi alma como cerrar una herida: ahora, después de los atroces desvestimientos, solo veo la gente que pasa con sus chunches en la sumamos, aunque las calles siempre tiemblan en la garganta con un filo de ojeras. También me he quitado el tumbo de las esquirlas y el acoso del hollín en desbandada. (De vez en cuando, claro, recuerdo las gotitas tibias de la barbarie.)
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga