viernes, 14 de diciembre de 2018

ERRADA

Imagen FB de Pere Bessó

ERRADA
No creo poder tocar el cielo con las manos.
Safo

Tocar tot just el cel, i mirar els forats de l’ombra damunt de l’espill de pedra de l’ebriesa. I, de pas, embastar les paraules de boira de l’ull de mitjanit. Deixar que faça mal la mort fins al cansament de les seues illades i desmentir els ossos de cada cofre de cendra que subjau al pany de la memòria. (En la soledat de la set, la lletra pètria del crit que desatén i desdiu aquest gust d’àvida esquerda.)

Veig les errades del temps, com una gàbia de goles nuades: caminar sempre suposa mossegar el fragor dels carrers i diluir-se com ho fan els buits de la nit.

Ningú no pot despullar la fatalitat sense desamarrar la bèstia de les ombres. Tot és ignorància quan un fa els seus al·legats amb els laberints del promptuari de l’escòria. 

Al final, el cel, és una altra porcatera d’inclemències tant com un cresol de sal entre agonies de continus bisturís.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ERRATA
No creo poder tocar el cielo con las manos.
Safo
Tocar el cielo, apenas, y mirar los agujeros de la sombra sobre el espejo de piedra de la ebriedad. Y de paso, hilvanar las palabras de niebla del ojo de medianoche. Dejar que duela la muerte hasta el cansancio de sus ijares y desmentir los huesos de cada cofre de ceniza que subyace en la cerradura de la memoria. (En la soledad de la sed, la letra pétrea del grito que desoye y desdice este sabor de ávida grieta.)

Veo las erratas del tiempo, como una jaula de anudadas gargantas: caminar siempre supone, morder el fragor de las calles y diluirse como lo hacen los vacíos de la noche.

Nadie puede desnudar la fatalidad sin desamarrar la bestia de las sombras. Todo es ignorancia cuando uno hace sus alegatos con los laberintos del prontuario de la escoria. 

Al final, el cielo, es otra pocilga de inclemencias tanto como un candil de sal entre agonías de continuos bisturís.
.
Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga