miércoles, 21 de agosto de 2013

RACÓ

Imagen de il piccolo istrione
RACÓ
Ací els rierolets i els lladrucs com en la casa de Maldoror: sempre
agafat del fred, immune ja a la intempèrie. (Subterranis els esperits,
infatigable la pedra dispersa en l’alé.)
Quin dia o quina nit precedeix l’immòbil? Quin vol fortifica
l’implacable de les esferes, el vent amb l’avidesa de l’argent viu?
(A estones el camí només constitueix l’horitzó imaginat, el vía crucis
de l’instint, aqueixa part en bocins dels records que en acabant volem
rearmar amb pinces de nostàlgia.)

—Per cert que en el monòleg dels pretèrits, l’infinit penja
de l’alé i els peixos, abruptes, naden en rotgle en l’apetit del rellotge.
Un dia decidí quedar-me ací, humà i inseparable de les geometries
inesborrables de la remor…

“Racó” [‘Rincón] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

RINCÓN
Ahí, los arroyuelos y los ladridos como en la casa de Maldoror: siempre
agarrado del frío, inmune ya a la intemperie. (Subterráneos los espíritus,
infatigable la piedra dispersa en el aliento.)
¿Qué día o qué noche precede a lo inmóvil? ¿Qué vuelo fortifica
lo implacable de las esferas, el viento con la avidez del azogue?
(A ratos el camino sólo constituye el horizonte imaginado, el vía crucis
del instinto, esa parte en pedazos de los recuerdos que luego queremos
rearmar con pinzas de nostalgia.)

—Por cierto que, en el monólogo de los pretéritos, el infinito cuelga
del aliento; y los peces, abruptos, nadan a coro en el apetito del reloj.
Un día decidí quedarme aquí, humano e inseparable de las geometrías
imborrables del murmullo…
Barataria, 20.VIII.2013