viernes, 28 de septiembre de 2018

FUTILITAT

Imagen FB de Pere Bessó


FUTILITAT
Sent la teua veu en el tors del No-res, ací en la voluntat difunta de les ombres: esquincen les mans de set les hores ferotges del foc. Tanta severitat es torna implacable als ulls, idèntica a un còdol de sal en l’alé. (Entre les mans, un fangar de mocadors afona la pluja de les boques finides. Els crits inventats al tabal del pit.)

Fan mal els escalons del sospir i el mar de fulles circulars en els porus. Els espills s’obrin a la memòria dels funerals.

De tot, els ofecs suïcides de la cova i el silenci aturat en el badall de la porta. I aquesta pudor de mort, fix, en l’olfacte. I aquest verd burleta del rovell enmig de les meues mans.

Tot fou granit o mort prolongada: domesticats buits de la joia, crit de matolls cansats, sèquia de la iniquitat. (Respire i recorde com una ombra perseguida, immòbils els jardins cremats pel foc.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
FUTILIDAD
Oigo tu voz en el torso de la Nada, ahí en la voluntad difunta de las sombras: rasgan las manos de sed las horas feroces del fuego. Tanta severidad se vuelve implacable en los ojos, idéntica a un guijarro de sal en el aliento. (Entre las manos, un lodazal de pañuelos hunde la lluvia de las bocas fenecidas. Los gritos inventados en el atabal del pecho.)

Duelen los peldaños del suspiro y el mar de hojas circulares en los poros. Los espejos se abren a la memoria de los funerales.

De todo, los ahogos suicidas de la cueva y el silencio detenido en el bostezo de la puerta. Y este ijillo de muerto, fijo, en el olfato. Y este verde burlón del moho entre mis manos.

Todo fue granito o muerte prolongada: domesticados vacíos del alborozo, grito de matorrales cansados, acequia de la iniquidad. (Respiro y recuerdo como una sombra perseguida, inmóviles los jardines quemados por el fuego.)

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

PARADOXA

Imagen FB de Pere Bessó


PARADOXA
No sé en quina regió de la consciència habites, no sé d’on véns. Tampoc, el teu nom de pila, llevat de la nuesa en suspens com un angelet, ho recordes? Ets ací, a risc de ciutats mortes, onsevulga, la bogeria ens apedrega i bec del temps dessagnat. (Tan a prop dels porus i se sent el fred i els pensaments que foragiten paraules inassolibles. Quan sóc dins del pou, l’instant és cec i només s’intueix el món.)

Desconec la teua identitat i la sintaxi que ens destemporitza. Sé que és subjacent la gangrena en aquesta agonia de viure les obliquïtats del present. Amb tu, de sobte, es desplomen els litorals i transcorre, endins, el fracàs.

La vida és només l’ombra del conjur, aquest present delmat per l’efímer: manque ja de certeses.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PARADOJA
No sé en qué región de la conciencia habitas, no sé de dónde vienes. Tampoco, tu nombre bautismal, salvo la desnudez en suspenso como un vilano, ¿lo recuerdas? Estás aquí, a riesgo de ciudades muertas, dondequiera, la locura nos apedrea y bebo del tiempo desangrado. (Tan cerca de los poros y se siente el frío y los pensamientos que expulsan palabras inasibles. Cuando estoy dentro del pozo, el instante es ciego y sólo se intuye el mundo.)

Desconozco tu identidad y la sintaxis que nos destemporeiza. Sé que subyace la gangrena en esta agonía de vivir las oblicuidades del presente. Contigo, de repente, se desploman los litorales y transcurre, adentro, el fracaso.

La vida es sólo la sombra del conjuro, ese presente diezmado por lo efímero: carezco ya de certidumbres.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga