martes, 15 de enero de 2019

DESCENS

Imagen de FB de Pere Bessó

DESCENS
Dins de l’ala verda, les vores del capoll, el litoral de l’alba i les seues herbes afinades que es rendeixen a les mans. En el descens, el picotejar de la tinta vessada.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
DESCENSO
Dentro del ala verde, los bordes del capullo, el litoral del alba y sus hierbas afinadas que se rinden a las manos. En el descenso, el picoteo de la tinta derramada.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

IRIDESCÈNCIA

Imagen de FB de Pere BessóIRIDESCÈNCIA
De les prestatgeries del pit, la caixa de música de l’arc del cel menjant-se els ulls. O el dejuni de papallones baixant a l’entrecuix. El desig no aquieta els seus pals fruiters.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
IRIDISCENCIA
De las estanterías del pecho, la caja de música del arcoíris comiéndose los ojos. O el ayuno de mariposas bajando a las entrepiernas. El deseo no aquieta sus mástiles frutales.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

ÀNSIA

Imagen FB de Pere Bessó

ÀNSIA
En l’ànsia gibosa del temps, l’escuma dels records somia ser núvol, o simple trepant en el sospir.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ANSIA
En el ansia corcovada del tiempo, la espuma de los recuerdos sueña a ser nube, o simple taladro en el suspiro.

Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

IRRUPCIÓ DEL MIRATGE

Imqagen FB de Pere Bessó

IRRUPCIÓ DEL MIRATGE
Irrompen els xiprers en l’ebrietat de les cuques de llum: torna el riu d’ombres amb la seua fúria copiosa. Hi ha creus de sospitosos astres en les ninetes i llàgrimes en la música del vent. Així com reptem en l’espill de llum, també ho férem en la cendra. Hi ha un vent fred que amenaça els braços, unes petjades que gemeguen en la nit. Al final, sabem que tot és miratge i que el regne promés és inaprehensible. Cap estrella, allà, per a guiar el trànsit.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït del romanés al català per PERE BESSÓ
IRRUPCIÓN DEL ESPEJISMO
Irrumpen los cipreses en la ebriedad de las luciérnagas: vuelve el río de sombras con su furia copiosa. Hay cruces de sospechosos astros en las pupilas y lágrimas en la música del viento. Así como reptamos en el espejo de luz, también lo hicimos en la ceniza. Hay un viento frío que amenaza los brazos, unas huellas que gimen en la noche. Al final, sabemos que todo es espejismo y que el reino prometido es inasible. Ninguna estrella, allí, para guiar el tránsito.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

ABANS DE MORIR

Imagen FB de Pere Bessó

ABANS DE MORIR
Deixem de caminar inventant paradisos per tots aquells grans bulevards. Però no hem apartat del pit els ecos tremolosos del temps, ni deixat de veure la roba en la golfa. Allà, errants sense dubte, els ocells desamarrats…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït del romanés al català per PERE BESSÓ
ANTES DE MORIR
Dejamos de caminar inventando paraísos por todos aquellos grandes bulevares. Pero no hemos apartado del pecho los ecos temblorosos del tiempo, ni dejado de ver la ropa en el desván. Allá, errantes sin duda, los pájaros desamarrados…
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

CLANDESTINITAT

Imagen FB de Pere Bessó

CLANDESTINITAT
Cavem a colps el mar de les clandestinitats. I ací, forgem la llum de la sorpresa. Encara recorde els riscos de la incandescència.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït del romanés al català per PERE BESSÓ
CLANDESTINIDAD
Cavamos a golpes el mar de las clandestinidades. Y ahí, forjamos la luz del asombro. Aún recuerdo los riesgos de la incandescencia.

Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga