lunes, 25 de febrero de 2019

TEMPS COM AQUEST

Imagen FB de Pere Bessó

TEMPS COM AQUEST
Because you still listen, because in times like these
to have you listen at all, it’s necessary
to talk about trees.
Adrienne Rich
De tot el temps pretèrit els nusos de la femta i els fantasmes esdevinguts àngels. Als carrers sent els batecs soterrats i les crispacions que propicia el desvetlament. Darrere de la fusta triturada, potser l’odi disfressat de bon samarità. A qui s’escolta en aquesta transició històrica? —Perdó per descreure de les paraules, que discorren més que no en els somnis, en la set del poder abissal. Tota la narrativa al voltant de foscos apetits.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

TIEMPO COMO ÉSTE
Because you still listen, because in times like these
to have you listen at all, it’s necessary
to talk about trees.
Adrienne Rich
De todo el tiempo pretérito los nudos de las heces y los fantasmas vueltos ángeles. En las calles escucho los latidos soterrados y las crispaciones que propicia el desvelo. Detrás de la madera triturada, quizás el odio disfrazado de buen samaritano. ¿A quién se escucha en esta transición histórica? —Perdón por descreer de las palabras, que discurren más que en los sueños, en la sed del poder abisal. Toda la narrativa alrededor de oscuros apetitos.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga


RUPTURA DEL DIA

Imagen FB de Pere Bessó

RUPTURA DEL DIA
And ghastly thro' the drizzling rain
On the bald street breaks the blank day.
Alfred Tennyson
En l’antesala de l’ebrietat del dia, es trenca febrer com un got d’argila. Sé de la cicularitat de la sintaxi i de les aliances que funcionen com sinestèsia musitada. A estones la metamorfosi és només el fum engendrat per l’esca o la molsa seca. Els paradisos ficticis s’eternitzen com una droga: així és el present tràgic que vivim, una ombra damunt d’una altra sense que es reconcilien. Les trampes i l’exsudació estan a l’ordre del dia, com l’ocell eteri que ens xiula davall de la pell.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

RUPTURA DEL DÍA
And ghastly thro' the drizzling rain
On the bald street breaks the blank day.
Alfred Tennyson
En la antesala de la ebriedad del día, se rompe febrero como un vaso de arcilla. Sé de la circularidad de la sintaxis y de las alianzas que funcionan como sinestesia musitada. A ratos la metamorfosis es sólo el humo engendrado por la yesca o el musgo seco. Los paraísos ficticios se eternizan como una droga: así es el presente trágico que vivimos, una sombra sobre otra sin que se reconcilien. Las trampas y la exudación están a la orden del día, como el pájaro etéreo que nos silba debajo de la piel.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

TRAMA DEL MALEFICI

Imagen FB de Pere Bessó

TRAMA DEL MALEFICI
There is not even a window
for body or soul to look through.
Louis Macneice
Tot s’entreteixeix en aquest país com una emboscada. D’una consigna a una altra, l’infern i els seus malfactors, herois monstruosos de la mateixa faula. Per tot arreu hi ha badalls i paraules domesticades i redoblament de tambors que omplin les noces de la vida nacional. A la vestidura de boira del seguici, la cobdícia i la propalació de l’odi. En la catorzena estació l’abisme encallat com el dol, o l’abandó entre matossars.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

TRAMA DEL MALEFICIO
There is not even a window
for body or soul to look through.
Louis Macneice
Todo se entreteje en este país como una emboscada. De consigna a otra, el infierno y sus malhechores, héroes monstruosos de la misma fábula. Por doquier hay bostezos y palabras domesticadas y redoble de tambores que colman la boda de la vida nacional. En la vestidura de niebla del cortejo, la codicia y la propalación del odio. En la décima cuarta estación el abismo encallado como el luto, o el abandono entre matorrales.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga