lunes, 25 de febrero de 2019

TEMPS COM AQUEST

Imagen FB de Pere Bessó

TEMPS COM AQUEST
Because you still listen, because in times like these
to have you listen at all, it’s necessary
to talk about trees.
Adrienne Rich
De tot el temps pretèrit els nusos de la femta i els fantasmes esdevinguts àngels. Als carrers sent els batecs soterrats i les crispacions que propicia el desvetlament. Darrere de la fusta triturada, potser l’odi disfressat de bon samarità. A qui s’escolta en aquesta transició històrica? —Perdó per descreure de les paraules, que discorren més que no en els somnis, en la set del poder abissal. Tota la narrativa al voltant de foscos apetits.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

TIEMPO COMO ÉSTE
Because you still listen, because in times like these
to have you listen at all, it’s necessary
to talk about trees.
Adrienne Rich
De todo el tiempo pretérito los nudos de las heces y los fantasmas vueltos ángeles. En las calles escucho los latidos soterrados y las crispaciones que propicia el desvelo. Detrás de la madera triturada, quizás el odio disfrazado de buen samaritano. ¿A quién se escucha en esta transición histórica? —Perdón por descreer de las palabras, que discurren más que en los sueños, en la sed del poder abisal. Toda la narrativa alrededor de oscuros apetitos.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga


No hay comentarios: