jueves, 26 de junio de 2014

ROVELL

Imagen cogida de la red
ROVELLEn el llindar del rellotge, els ulls del verdet en el seu apassionat deliri.
De vegades és circular l’enfiladissa que alça la saliva, el parpell endurit
en els murs, la tosca sense desxifrar de les calcinacions.
—Potser un dia ens allunyarem dels vastos espais dels regnes còncaus
i caminarem com ho tot el món.
Distants dels ídols, som nosaltres lluny dels cementeris;
En cada paraula, els armaris de la cal•ligrafia, el grafitti obscé del prostíbul,
i les crides a la reconciliació nacional.
En quin punt la decadència es féu multitud? En quina llegenda el bagatel•la
és heroi? —Anem, —em dius— esberlat l’ofertori, cap a nosaltres,
les estries de la salmorra i l’oblit…

Rovell” [‘Herrumbre’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït del castellà al català per PERE BESSÓ
HERRUMBREEn el umbral del reloj, los ojos del moho en su apasionado delirio.
A veces es circular la enredadera que levanta la saliva, el párpado endurecido
en los muros, el sarro sin descifrar de las calcinaciones.
—Quizá un día nos alejemos de los vastos espacios de los reinos cóncavos
y caminemos como lo hace todo el mundo.
Distantes de los ídolos, somos nosotros lejos de los cementerios;
En cada palabra, los armarios de la caligrafía, el grafiti obsceno del prostíbulo,
y los llamados a la reconciliación nacional.
¿En qué punto la decadencia se hizo multitud? ¿En qué leyenda el bagatela
es héroe? —Vamos, —me dices— resquebrajado el ofertorio, a nosotros,
las estrías de la salmuera y el olvido…
Barataria, 18.VI.2014