miércoles, 21 de diciembre de 2016

MOVIMENTS INVERSOS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

MOVIMENTS INVERSOSLa llum segurs que ha de ser la palla en l’ull alié. El cel, la branca escarpada 
de les indolències. A qui fia un els espills esmicolats, a qui revela Mides 
els seus pedrenyals, els rosegadors dels contes de fades?
L’hostilitat no és estranya per a oïdes grolleres.
Sota la penombra amenaçant de les pedres, les fulles calcinades, nusos 
de fogueres mosseguen les ombres de l’arc del cel, totes aqueixes formes
del moviment de l’ocàs, tota la intensitat reviscolada de mitjanit
Sovint els impossibles canvien per a convertir-se en gebrada, caldegen 
els seus embats climàtics, beuen la set del llit fins a escarpar el suburbi.
En els anells arboris dels maniquís, els soterranis profunds del mussol,
i el gris sobri de les parets. I el vulgar que tenen els aleshores.
Hui en dia es pot llogar la sobrietat sense cap timidesa. Se li pot posar
sostre a la tossuderia, llevar-li la molsa a la mala fe dels colps.
Un pot fer que fluesquen els estreps de les cruïlles, els decors 
del trànsit, potser els noms dels bescolls subjugats.
Res no és estrany davant dels cascos de l’atzar. El moviment és el mateix 
malgrat tot: la faula, les tisores, el mur de contenció dels sentits.
Tota rosa en les meues mans acaba rompent el meu olfacte. Què rescate 
del groc dels eclipsis, dels cruixits de la poesia? Potser res. 
Al voltant d’aquest espasme de mirades no passa res en absolut. Cortegen 
els ganivets el seu esmolat alé; aterren els objectes en plena foscor.
Cap excusa no pot justificar els desastres de la memòria, ni embellir
amb escarniments la boca, ni dramatitzar tot l’hostil que posseeix la misèria.MOVIMIENTOS INVERSOS


La luz de seguro debe ser la paja en el ojo ajeno. El cielo, la rama escarpada 
de las indolencias. ¿A quién fía uno los espejos hechos añicos, a quién Midas revela sus pedernales, los roedores de los cuentos de hadas?
La hostilidad no es extraña para oídos toscos.
Bajo la penumbra amenazante de las piedras, las hojas calcinadas, nudos 
de hogueras muerden las sombras del arco iris, todas esas formas
del movimiento del ocaso, toda la intensidad avivada de medianoche.
A menudo los imposibles cambian para convertirse en escharcha, caldean 
sus embates climáticos, beben la sed del lecho hasta escarpar el suburbio.
En los anillos arbóreos de los maniquíes, los sótanos profundos del búho,
y el gris sobrio de las paredes. Y lo vulgar que tienen los entonces.
Hoy en día se puede alquilar la sobriedad sin ninguna timidez. Se le puede colocar 
techo a la tozudez, quitarle el musgo a la mala fe de los golpes.
Uno puede hacer que fluyan los estribos de las encrucijadas, los decoros 
del tráfico, quizá los nombres de los pescuezos subyugados.
Nada es extraño frente a los cascos del azar. El movimiento es el mismo 
a pesar de todo: la fábula, las tijeras, el muro de contención de los sentidos.
Toda rosa en mis manos acaba por romper mi olfato. ¿Qué rescato del amarillo 
de los eclipses, de los crujidos de la poesía? Quizá nada. 
Sobre este espasmo de miradas no pasa absolutamente nada. Cortejan 
los cuchillos su afilado aliento; aterran los objetos en plena oscuridad.
Ninguna excusa puede justificar los desastres de la memoria, ni embellecer 
con remedos la boca, ni dramatizar todo lo hostil que posee la miseria.
Barataria, 2016