viernes, 11 de abril de 2014

NUS CEC

Imagen cogida de la red
NUS CEC
Tu en la sotsobra del No-res cruixint en la negror dels trens.
Jo, en algun carrer sense nom, el de la meua infantesa i els morts.
Busquem un lavabo per a traspassar la transparència dels espills:
en algun lloc les nostres portes bessones,
les benes arrossegant-nos la pell, que difícil esdevenen els ofegaments
en les parets: tot és passat i irrealitat.
(Disfressats perpetuem les ombres del nostre propi paisatge;
no hi ha in media res en el nus cec de la nostra pel·lícula, sinó aquell fred
amb arrugues que mostra la finestra al pas de les solituds juntes.)

Així és la geografia que es compacta en els records de la deshora.

“Nus cec” [‘Nudo ciego’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
NUDO CIEGO
Vos en la zozobra de la Nada crujiendo en la negrura de los trenes.
Yo, en alguna calle sin nombre, la de mi infancia y los muertos.
Buscamos un lavabo para traspasar la transparencia de los espejos:
en algún lugar nuestras puertas gemelas,
los vendajes arrastrándonos la piel, lo difícil que resultan los ahogos
en las paredes: todo es pasado e irrealidad.
(Disfrazados perpetuamos las sombras de nuestro propio paisaje;
no hay in media res en el nudo ciego de nuestra película, sino aquel frío
con arrugas que muestra la ventana al paso de las soledades juntas.)

Así es la geografía que se compacta en los recuerdos de la deshora.

Barataria, 10.IV.2014