lunes, 8 de octubre de 2018

EX NIHILO

Imagen FB de Pere Bessó

EX NIHILO
La vida és només una invenció o reescriptura d’oblits i futilitats. Ací s’esfumen les hores al tall de l’alé. Del No-Res, l’infant i els braços de la mort que m’acompanyen, els cadàvers a les golfes de l’absolut, l’ombra de la caverna i el seu esbarzer artificial. En el quotidià, només els funerals de l’aire. Ni tan sols els vestigis del grafit en les parets.

Tota la lletra de la mitjanit és absent: l’esquelet de l’aigua en les seues marors. En els monòlegs d’una ciutat finida, l’empremta del panteix, sord deliri de la ranera.

Enmig monòtons sorolls, el reflux del peix que pertany a la cendra. Ací només es perpetuen les forces del descoratjament: el No-Res és palpable en els agullons del pòstum, o en la flama groga del descarnat.

—A estones acumulem espills inassolibles, o dents en la latrina dels fangars. O trossets de crancs en la pell inventada del mar.

(Al pas del temps s’ensorren els carrers o deixen de ser en el trànsit del perdurable; el No-Res ens corca amb el seu envellit trompitxol d’impaciències.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

EX NIHILO
La vida es sólo una invención o reescritura de olvidos y futilidades. Ahí se esfuman las horas al filo del aliento. De la Nada, el niño y los brazos de la muerte que me acompañan, los cadáveres en el desván del absoluto, la sombra de la caverna y su zarza artificial. En los cotidiano, los funerales del aire solamente. Ni siquiera los vestigios del grafiti en las paredes.

Toda la letra de la medianoche está ausente: el esqueleto del agua en sus marejadas. En los monólogos de una ciudad fenecida, la impronta del jadeo, sordo delirio del estertor.

Entre monótonos ruidos, el reflujo del pez que pertenece a la ceniza. Aquí sólo se perpetúan las fuerzas del desaliento: la Nada es palpable en los aguijones de lo póstumo, o en la flama amarilla de lo descarnado.

—A ratos acumulamos espejos inasibles, o dientes en la letrina de las ciénagas. O, pedacitos de cangrejos en la piel inventada del mar.

(Al paso del tiempo se derrumban las calles o dejan de existir en el tránsito de lo perdurable; la Nada nos carcome con su envejecido trompo de impaciencias.)

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga