domingo, 21 de septiembre de 2014

ITINERARI HABITAT

Imagen cogida de la red
ITINERARI HABITAT
En la sort del llit, l’acordió planetari dels itineraris.
En la plenitud de l’ull, els mapes tornats al regne de l’alé: hui, crema
la set del paisatge, els paratges degollats en el precipici, el teu sol nom
en la inclemència de les meues apostes.
Recordes l’altitud del degoteig? ¿Recordes quan encara érem?
Alguna vegada la llum revelà tot el que ens negaven les entranyes?
Damunt dels raïls de la memòria, incontenible el viatge: còmplice la nit
fins a prostituir la tendresa.
Davant de tants viatgers que acacen lluernes, nosaltres, solistes
d’aquell vell poema que emergí de l’insomni i que ens féu sagnar
en l’escriptura. (Per dissort, mai no fórem alegres.)
La pobresa féu parracs de les nostres butxaques.
En el desordre de les meues confidències, el peix pregon del desús…

“Itinerari habitat” [‘Itinerario habitado’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

ITINERARIO HABITADO
En la suerte del lecho, el acordeón planetario de los itinerarios.
En la plenitud del ojo, los mapas devueltos al reino del aliento: hoy, arde
la sed del paisaje, los degollados parajes en el precipicio, tu solo nombre
en la inclemencia de mis porfías.
¿Recuerdas la altitud del goteo? ¿Recuerdas cuando éramos aun?
¿Alguna vez la luz desveló cuanto nos negaban las entrañas?
Sobre los rieles de la memoria, incontenible el viaje: cómplice la noche
hasta prostituir la ternura.
Frente a los tantos viajeros que persiguen luciérnagas, nosotros, solistas
de aquel viejo poema que emergió del insomnio y que nos hizo sangrar
en la escritura. (Por desgracia, nunca fuimos alegres.)
La pobreza hizo harapos de nuestros bolsillos.
En el desorden de mis confidencias, el hondo pez del desuso…