martes, 18 de diciembre de 2018

MORT SOBTADA

Imagen FB de Pere Bessó


MORT SOBTADA
En la gola de la nit, els ossos entreoberts del més enllà: mor de genolls l’horitzó dels molls i el cinturó de castedat en el crit d’una cuca de llum.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

MUERTE SÚBITA
En la garganta de la noche, los huesos entreabiertos del más allá: muere de rodillas el horizonte de los muelles y el cinturón de castidad en el grito de una luciérnaga.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

EXPIACIÓ DE LA FAM

Imagen FB de Pere Bessó

EXPIACIÓ DE LA FAM
Las lluvias estancadas de mis sueños
se han cubierto de musgo.
Jacobo Fijman

Transgredit el paradís i els paisatges de la tendresa, ens queden com a amulet les rampes dels soterranis i la seua inexplicable fam d’expiació. No és rara la llengua de molsa de l’indemne, ni les aigües iracundes dels somnis, ni l’acte d’immolar-se a la intempèrie de la usura. (Sempre amaguem els quaderns grocs del batec i els minuts de balcons efímers acomiadant-se de les fissures de la roba íntima. Res no ofrenem per a redimir-nos davant de l’ull desgastat en el seu embadaliment de nit diürna.) Aquella pluja és una pedra en la memòria. O una ombra severitat cremada en la pell. O una ferida de sal que es disbarata en els grisos. 

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ 

EXPIACIÓN DEL HAMBRE
Las lluvias estancadas de mis sueños
se han cubierto de musgo.
Jacobo Fijman

Transgredido el paraíso y los paisajes de la ternura, nos quedan como amuleto los calambres de los sótanos y su inexplicable hambre de expiación. No es rara la lengua de musgo de lo indemne, ni las aguas iracundas de los sueños, ni el acto de inmolarse en la intemperie de la usura. (Siempre ocultamos los cuadernos amarillos del pálpito y los minutos de balcones efímeros despidiéndose de las fisuras de la ropa íntima. Nada ofrendamos para redimirnos ante el ojo desgastado en su embeleso de noche diurna.) Aquella lluvia es una piedra en la memoria. O una sombra de abrasada severidad en la piel. O una herida de sal que se devanea en los grises.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

PETITESES

Imagen FB de Pere Bessó

PETITESES
Entre tots els peixos de consum, preferesc aquell que multiplica els seus espasmes damunt del moneder obert de l’encaix. S’amotinen les aigües líquides de l’onzé orgasme dels trens. Tot i que el cerç es disperse, resta un carrusel enredat en la boca.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

PEQUEÑECES
Entre todos los peces de consumo, prefiero aquél que multiplica sus espasmos sobre el monedero abierto del encaje. Se amotinan las aguas líquidas del undécimo orgasmo de los trenes. Aunque el cierzo se disperse, queda un carrusel enredado en la boca.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

I TANMATEIX

Imagen FB de Pere Bessó

I TANMATEIX 
And yet one arrives somehow…
William Carlos Williams

Malgrat el còdol de peix dels udols en els peus, un arriba al foc sense que el fangar ature la marxa. La nit en creu de les meues ulleres i aquella violenta eucaristia dels cossos enfonsa les seues àncores en el tòrax. A més de la còpula, els espills i la fogonada del diluvi i les olors eqüestres dels porus i el vent esponjat del meu alé. (En els espasmes del país i les seues cataractes, els rituals prehistòrics del poder, potser també, el murmuri impenitent de les dents.)

Algun gos llepa feliçment la mandolina de les seues costelles. Al final un camí a través de la riba dels lladrucs o la saliva. Darrere resta la nit i la gota de temps que es precipita en l’espill. En la teua boca, deseixida la fam i esclarit el camí. (Assestat el dubte, perd il·luminació el coixí: és definitiva la teua brevetat; etern, el paradís de la mort.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

Y SIN EMBARGO
And yet one arrives somehow…
William Carlos Williams

Pese al guijarro de pez de los alaridos en los pies, uno llega al fuego sin que la ciénaga detenga la marcha. La noche en cruz de mis ojeras y aquella violenta eucaristía de los cuerpos, hunde sus anclas en el tórax. Encima de la cópula, los espejos y el fogonazo del diluvio y los olores ecuestres de los poros y el viento ahuecado de mi aliento. (En los espasmos del país y sus cataratas, los rituales prehistóricos del poder, acaso también, el murmullo impenitente de los dientes.)

Algún perro lame felizmente la mandolina de sus costillas. Al final uno camino a través de la orilla de los ladridos o la saliva. Atrás queda la noche y la gota de tiempo que se precipita en el espejo. En tu boca, desasida el hambre y esclarecido el camino. (Asestada la duda, pierde iluminación la almohada: es definitiva tu brevedad; eterno, el paraíso de la muerte.)
.
Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga