domingo, 13 de mayo de 2018

RICTUS

© Imagen: https://diccionarionuevomy.wordpress.com

Poema en sueco de André Cruchaga
Traducción: Cándida Pedersen


" RICTUS "


I en spegels paraply det bränner ett utbrott av utseende
och tystnaden faller ifrån varandra skrockande i krukan.
Jag äter pollen från din skugga
medan jag lägger hattens rand i andens flytande måne.
Av rosen, hårets rikt
och den godtyckliga ögonbrynen i ögonen
i hörnet där bortom naglarna är bitande.
På den stekta fiskens dåliga innehåll i rapturen,
tårars lillfinger och hans lantern av bläckskott.

Visst, efter att vi försökt återställa de trasiga vingarna
och ge ett skrik som ljuder och knackar ner väggarna.
Spåret kvarstår i krypts spargris
och säkert en buljong av lakan utan vila.
Från "Dikter del descreimiento", 2018.

*
Poema en sueco de André Cruchaga
Traducción: Cándida Pedersen
RICTUS


En un paraguas de espejos se quema el estallido de las miradas y se desmoronan los silencios agazapados en el cántaro.
Me como el polen de tu sombra mientras meto el ala del sombrero en la luna flotante del aliento.
De la rosa, el rictus de la liebre y el estribo arbitrario de los ojales en el rincón donde se muerden las uñas del más allá.
Sobre el mal agüero del pez frito en el rapto, el dedo meñique de los lagrimones y su farol de tinta fusilada.
Claro, después tratamos de restaurar las alas rotas y dar un grito que roa y derribe las paredes.

—Queda la huella en la alcancía de las criptas y de seguro, un caldo de sábanas sin descanso.

André Cruchaga
De " Poemas del descreimiento”, 2018.
© Imagen: https://diccionarionuevomy.wordpress.com