jueves, 15 de agosto de 2013

TEMPESTA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
TEMPESTA

Quan la tinta es vessa, arrossega totes les cicatrius de la pàgina.
Hi ha una fossa comuna per al crit, el sil·labari a punt de fer-se
poema: No hi ha bugaderies per a la roba bruta del poema, 
ni sala d’operacions per a les assonàncies.
Tampoc no hi ha farmàcies que curen les cicatrius que deixa la traidoria
de les illades en plena geografia de les artèries. (Jo nomene amor a les paraules
més febrils, el parrac dels estels al meu alé,
tots els bordells que recorda la meua memòria, paratges de cossos blaus.)
Tota la nostàlgia fou certa al tercer dia: Llàtzer en els centímetres
de la seua mateixa somnolència…
Alguna cosa restà a les meues dents després de mastegar la urbanitat.

“Tempesta” [‘Tempestat’] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

TEMPESTAD

Cuando la tinta se derrama arrastra todas las cicatrices de la página.
Hay una fosa común para el grito, el silabario a punto de convertirse 
en poema: No hay lavanderías para la ropa sucia del poema, 
ni quirófano para las asonancias.
Tampoco hay farmacias que curen las cicatrices que deja la felonía
de los ijares en plena geografía de las arterias. (Yo le llamo amor a las palabras
más febriles, el harapo de las estrellas en mi aliento,
todos los lupanares que recuerda mi memoria, parajes de cuerpos azules.)
Toda la nostalgia fue cierta al tercer día: Lázaro en los centímetros
de su propia soñolencia…
Algo quedó en mis dientes después de masticar la urbanidad.

Barataria, 12.VIII.2013