miércoles, 15 de abril de 2020

CLAREDAT SOTERRADA

Imagen FB de Pere Bessó


CLAREDAT SOTERRADA
Aleshores, ací, la claredat soterrada en un país de resquills. Entre espills autòmats, faldilles i pantalons com a residus abjectes d’una voluntat perversa. Només carrers amb sabates con, l’èxtasi sense cap, sòrdid, tal una ràfega de bones forques amotinades en el somnambulisme del pudor. Enmig de tantes boques, un degoteig de foscors ressuscita al costat del fòsfor crescut de l’enteniment. Estem en l’orfandat del Paradís, poc resta per a salvar-nos del fred i de la por, quan és quasibé total l’absència de l’ànima. Llavors, hom s’arrauleix a pensar —sense cap drap— en els pressentiments: en les aigües del riu que ens arrossega com una embarrada hirsuta…
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CLARIDAD SOTERRADA
Entonces, ahí, la claridad soterrada en un país de esquirlas. Entre espejos autómatas, faldas y pantalones como residuos abyectos de una voluntad perversa. Solo calles con zapatos, el éxtasis sin cabeza, sórdido, tal una ráfaga de horcones amotinados en el sonambulismo del mal olor. En medio de tantas bocas, un goteo de oscuridades resucita junto al fósforo talludo del entendimiento. Estamos en la orfandad del Paraíso, poco queda para salvarnos del frío y del miedo, cuando es casi total, la ausencia del alma. Entonces, uno se acurruca a pensar —sin ningún trapo— en los presentimientos: en las aguas del río que nos arrastra como una palazón hirsuta…
.
Del libro: Umbral de la sospecha, 2020.
©André Cruchaga