martes, 13 de marzo de 2018

EM MOSSEGA EL ROVELL

Imagen cogida del FB de Pere BessóEM MOSSEGA EL ROVELL
Aún el alba es un pájaro perdido.
Jorge Luis Borges
Em mosssega el rovell com els dies cansats de la nostàlgia,
em mossega el paper cel·lofana de les aigües cansades
sobre el Déu que em tritura l’ocell confús
i estèril en les seues ales,
—em soscava la paret desèrtica del dia i la nit
els resquills esparsos del llòbrec,
el crepuscle atordit de la pedra
damunt de la taula freda
d’aquesta dolor de la flor fugaç que m’agenolla.

Darrere de l’abandó, també els camins de l’èxode,
darrere dels rellotges,
la genealogia de l’unt,
l’afany amb prou feines d’una escletxa a través de la qual
l’altre regne petrificat,
la pluja obsoleta,
els dies caducs dels braços caiguts en la mudesa dels fèretres:
ressò la fam dispersa
en la trena hermètica del llibre estripat.

És dur el camí davant dels cresols que mosseguen la ferida,
hi ha tantes peüngles que esmicolen les gavines
en el cossí del dol dels espills.
Tot es torna silenci en el cel de les finestres.
Tot és cementiri i he d’accerptar-ho.
És com l’última gota que llostreja clausurada
en el monòleg dels ossos,
en la paella turmentada de la falda,
la cel·la com realitat herètica,
les moltes morts que estenen la seua soga
damunt de la muntanya desèrtica.

Es gela la boca en els capitells de l’espera:
s’amaga la respiració maldestra
del calendari i emergeixen làpides como jocs d’alé.

En el càntir del riure, però,
repten els ocells.
—Mai no oblides la set amb els peixos del teu nom,
el teler de la copa del cel,
les fosques paraules del precipici que ens percacen,
el llampec que avança en les hores de la fam.
No ho oblides.

No ho oblides encara que tinguem dispers el vent
entre els nostres dits,
encara que la destrucció o la pols siguen el nostre tatuatge,
encara que l’abisme ens visite cada dia amb les seues pústules frenètiques:
només fa falta donar-li crèdit,
no a la devastació,
sinó a la menta del tren
que dialoga irrevocablement amb nosaltres:
tot i descalços podem sentir
la música inexorable de la ràfega familiar
de les nostres boques.

La foguera amb la seua taverna de rius,
podem sentir les paraules davall dels nostres llençols
i alçar el sostre
fins al punt zero, urgit del buit.
En aquesta set de rovell, lenta redonesa dels rellotges.
Els ressons trencats de la brasa buscant la tendresa

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

ME MUERDE LA HERRUMBRE
Aún el alba es un pájaro perdido.
Jorge Luis Borges
Me muerde la herrumbre como los días cansados de la nostalgia,
me muerde el papel celofán de las aguas cansadas
sobre el Dios que me tritura el pájaro confuso
y estéril en sus alas,
—me socava la pared desértica del día y la noche
las esquirlas esparcidas de lo lóbrego,
el crepúsculo aturdido de la piedra
sobre la mesa fría
de este dolor de la flor fugaz que me arrodilla.

Detrás del abandono, también los caminos del éxodo,
detrás de los relojes,
la genealogía del tizne,
el afán apenas de una rendija a través de la cual
el otro reino petrificado,
la lluvia obsoleta,
los días caducos de los brazos caídos en la mudez de los féretros:
eco el hambre dispersa
en la trenza hermética del libro desgarrado.

Es duro el camino frente a los candiles que muerden la herida,
hay tantas pezuñas que trizan las gaviotas
en el cuenco del duelo de los espejos.
Todo se vuelve silencio en el cielo de las ventanas.
Todo es cementerio y debo aceptarlo.

Es como la última gota que amanece clausurada
en el monólogo de los huesos,
en la sartén atormentada del regazo,
la celda como realidad herética,
las muchas muertes que tienden su mecate
sobre la montaña desértica.

Se hiela la boca en los capiteles de la espera:
se agazapa la torpe respiración
del calendario y emergen lápidas como juegos de aliento.

En el cántaro de la risa, no obstante,
reptan los pájaros.
—Nunca olvides la sed con los peces de tu nombre,
el telar de la copa del cielo,
las oscuras palabras del precipicio que nos persiguen,
el relámpago que avanza en las horas del hambre.
No lo olvides.

No lo olvides aunque tengamos disperso el viento
entre nuestros dedos,
aunque la destrucción o el polvo sean nuestro tatuaje,
aunque el abismo nos visite cada día con sus pústulas frenéticas:
sólo hay que darle crédito,
no a la devastación,
sino a la hierbabuena del tren
que dialoga irrevocablemente con nosotros:
aun descalzos podemos sentir
la música inexorable de la ráfaga familiar
de nuestras bocas.

La hoguera con su tabanco de ríos,
podemos oír las palabras debajo de nuestras sábanas
y levantar el techo
hasta el punto cero, urgido del vacío.

En esta sed de herrumbre, lenta redondez de los relojes.
Los ecos quebrados del ascua buscando la ternura.

Barataria, 2012
Del libro “BLUES”, 2012 (inédito).
© André Cruchaga