miércoles, 7 de diciembre de 2016

BESLLUM DEL SOMNI

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

BESLLUM DEL SOMNI
De biaix la flama de l’ocote en aquests temps d’esternuts baldats.
A contraclaror dels resquills és possible veure els somnis crivellats,
Els filats d’aram impunes del destí, els símbols de la fosforescència.
En les cremades compartides del desensonyament,
veiem l’aleteig de l’alé i la seua forma d’apetit rodó i les seues desenfrenades 
mans d’esbossos i el seu cap de paradoxals asfíxies.
A contraclaror del somni, creixen a vegades les paraules, 
nues en el seu fons 
                                                                                                                                   de foc.
(Jo sempre jugue a les ràfegues de la nostàlgia, a la claredat insepulta 
dels canelobres, al llençol d’argila de la runa, a la ganyota sovint cega de les ebrietats. 
Sé que la respiració és sòrdida, pendular i fosfòrica.
Allà un vol llevar-se tota la brasa de tos de l’asfíxia, refregar-li les arrugues
al ble, després mastegar la immortalitat dels joguets.
L’eternitat té el seu propi adoctrinament.
Té eternitat la por i els gargamells del mirall, aqueix trontollar 
que es transparenta, a l’hora de convulsionar els penya-segats?
Per cert, ja he pensat en la perennitat i antiguitat dels cementeris.
La realitat ens empeny a prostituir qualsevol gra de laboriositat, 
parlar dels carrers on es consumeix el foc, entendre, alhora 
la veu dels oblidats, els sempre òrfens de les incandescències.)

—Un dia, finalment, ens trobarem a boca canó amb la gota de tempesta 
del granit. No hi haurà penúria després de haver cridat el seguit d’ombres que ens enllumenen des dels recorreguts del cos.
El somni per sí mateix posseeix el seu propi punt de misteri…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TRASLUZ DEL SUEÑO
De soslayo la flama del ocote en estos tiempos de tullidos estornudos.
Al trasluz de las esquirlas es posible ver los sueños acribillados,
las alambradas impunes del destino, los símbolos de la fosforescencia.
En las quemadas compartidas del desvelo,
Vemos el aleteo del aliento y su forma de redondo apetito y sus desenfrenadas 
manos de bocetos y su cabeza de paradójicas asfixias.
Al trasluz del sueño, crecen a veces las palabras, desnudas en su fondo de fuego.
(Yo siempre juego a los resabios de la nostalgia, a la claridad insepulta 
de los candelabros, a la sábana de arcilla del escombro, a la mueca a menudo ciega 
de las ebriedades. Sé que la respiración es sórdida, pendular y fosfórica.
Allí uno quiere quitarse toda la brasa de tos de la asfixia, restregarle las arrugas
al pabilo, después masticar la inmortalidad de los juguetes.
La eternidad tiene su propio adoctrinamiento.
¿Tiene eternidad el miedo y las fauces del espejismo, ese trastabillar 
que se transparenta, a la hora de convulsionar los despeñaderos.
Por cierto, ya he pensado en la perennidad y antigüedad de los cementerios.
La realidad nos empuja a prostituir cualquier grano de laboriosidad, 
hablar de las calles donde se consume el fuego, entender, al mismo tiempo 
la voz de los olvidados, los siempre huérfanos de las incandescencias.)

—Un día, por fin, nos encontraremos a quemarropa con la gota de tempestad 
del granito. No habrá penuria después de haber voceado el reguero de sombras 
que nos alumbran desde los recorridos del cuerpo.
El sueño por si sólo posee su propio puchito de misterio…
Barataria, 2016