domingo, 8 de marzo de 2020

VIDA D’HOME

Imagen FB de Pere Bessó

VIDA D’HOME
Entre el gel i el foc, tot el meu albir. Més enllà de l’ull vençut de l’oblit, aquesta condemna, de vegades, fosca de l’ànima. En aquest desterrament del meu alè, el desempullegament del món, les mossegades que entreveuen la pluja darrere de la finestra. S’esgota el cor en els camins del fàstic i s’ensordeix la gola: ací l’ombra damunt de la gespa de la meua falda, les estacions que abans de rodar es pressenten pel seu foc d’absoluta tempesta. Estic nu com aquesta pedra freda que se’ns creua en el camí.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
VIDA DE HOMBRE
Entre el hielo y el fuego, todo mi albedrío. Más allá del ojo vencido del olvido, esta condena, a veces, oscura del alma. En este destierro de mi aliento, el desasimiento del mundo, los mordiscos que atisban la lluvia tras la ventana. Se agota el corazón en los caminos del asco y se ensordece la garganta: aquí la sombra sobre el césped de mi regazo, las estaciones que antes de rotar se presienten por su fuego de absoluta tempestad. Estoy desnudo como esa piedra fría que se nos cruza en el camino.
.
Del libro: Umbral de la sospecha, 2020.
©André Cruchaga