lunes, 30 de mayo de 2016

BOSC IMMÒBIL

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

BOSC IMMÒBIL
Els escapularis fan gemecs sords, just des del dors esquinçat del cel.
Hi ha gotes de saliva i orina en els fragments enderrocats dels cadàvers.
Hi ha sensors instal·lats en cada un dels cantons de l’avenir;
hui són moltes les creus, que ja no hi ha lloc per a escopir l’oblit,
ni tan sols per a allunyar el pútrid que resta a les mans,
ni nàixer de nou com deien els nostres avantpassats.
No és suficient cremar els ulls amb el fulgor de tant món a les fosques;
arribats al bosc, només l’escòria i les aigües per les làpides, aqueixes còpules 
malèvoles de la nit, damunt d’aquest potser del somni o la fugida.
Des de la clavguera venen els ulls estripats, el modus d’aquest galop tenebrós,
la lluita punyent de la foscor en el coixí,
i qui sap si el crit i la llàgrima en tants cossos estranys de l’absurd.
(Sempre és feridor el clam dels parents, l’aguait en finestra oberta.
Mai no hi ha resposta per aclarir les borrositats, assaborir l’hòstia oferida fins 
tot al mig de dubtosa feligresia. 
Vivim un terror ofegat de martells. Vivim un crit d’excrements.
Vivim enmig d’una tendresa inmòbil, gairebé com un ensopegar de ressorts rovellats, 
com un difunt enmig de fotografíes buides.
Mentre passen o apleguen, pense en la rosa de sang de les clavegueres.)

Ací només aquests estripalls de camises en les cunetes i les dents d’escorces inexplicables: fan mal, per cert, aquestes sabates trencades a la deriva.
Fa mal l’absència de l’alba en l’ocell ert de tanta nuesa insensible.
Res de nou en aqueixa altra banda de les solapes, sinó escòria i escuma.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
BOSQUE INMÓVIL
Los escapularios dan sordos gemidos, justo desde el dorso rasgado del cielo.
Hay gotas de saliva y orina en los fragmentos en ruinas de los cadáveres.
Existen sensores instalados en cada una de las esquinas del porvenir;
hoy son muchas las cruces, que ya no queda lugar para escupir el olvido,
ni siquiera para apartar lo pútrido que queda en las manos,
ni nacer de nuevo como decían nuestros antepasados.
No basta quemar los ojos con el resplandor de tanto mundo a oscuras;
llegados al bosque, sólo la escoria y las aguas sobre las lápidas, esas cópulas 
aviesas de la noche, sobre ese acaso del sueño o la huida.
Desde la cloaca vienen los ojos desgarrados, el modus de este galope tenebroso,
la lucha punzante de la oscuridad en la almohada,
y quién sabe si el grito y la lágrima en los tantos cuerpos extraños del absurdo.
(Siempre es hiriente el clamor de los deudos, el acecho en ventana abierta.
Nunca hay respuesta para esclarecer las borrosidades, degustar la hostia ofrecida 
aun entre dudosa feligresía. 
Vivimos un terror ahogado de martillos. Vivimos un grito de excrementos.
Vivimos en medio de una ternura inmóvil, casi como un tropezón de resortes oxidados, 
caso como un difunto entre fotografías vacías.
Mientras pasan o llegan, pienso en la rosa de sangre de las alcantarillas.)

Aquí sólo esos jirones de camisas en las cunetas y los dientes de cáscaras 
inexplicables: duelen, por cierto, esos zapatos rotos a la deriva.
Duele la ausencia del alba en el pájaro yerto de tanta desnudez insensible.
No hay nada nuevo en ese otro lado de las solapas, sino escoria y espuma.
Barataria, 2016