lunes, 18 de mayo de 2020

FUTUR

Imagen FB de Pere Bessó

FUTUR
As through the hills I walked to view the hills and shamrock plain,
I stood awhile where nature smiles to view the rocks and streams,
On a matron fair I fixed my eyes beneath a fertile vale…
Lady Gregory
M’avance a les aigües contaminades i a aqueixa llibertat entre cadenes. En quina claveguera es materialitzarà l’esperança? En quina lluna negra miraran la llum els infants vinents? Camine amb les butxaques immòbils del buit i pelletes de terra a l'arrelam amb parets de por. Nous assassins espellaran les nostres ànsies fins al punt de no trobar cap sender, ni espai per a l’infinit. Serà una altra nit de crims i de nostàlgies persistents. Un singlot gegant apareix com la mar, bocins de tropells devoren el silenci: la fertilitat de la floridura s’albira en les finestres.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

FUTURO

As through the hills I walked to view the hills and shamrock plain,
I stood awhile where nature smiles to view the rocks and streams,
On a matron fair I fixed my eyes beneath a fertile vale,…
Lady Gregory
Me anticipo a las aguas contaminadas y a esa libertad entre cadenas. ¿En qué cloaca se materializará la esperanza? ¿En qué luna negra mirarán la luz los niños venideros? Camino con los bolsillos inmóviles del vacío y champitas con paredes de miedo. Nuevos asesinos desollarán nuestras ansias al punto de no encontrar un sendero, ni espacio para el infinito. Será otra noche de crímenes y de nostalgias persistentes. Un hipo gigante aparece como el mar, pedazos de tropeles devoran el silencio: la fertilidad del moho se vislumbra en las ventanas.
.
Del libro: Umbral de la sospecha, 2020.
©André Cruchaga