sábado, 22 de diciembre de 2018

PROCACITAT

Imagen FB de Pere Bessó

PROCACITAT
Sempre fou procaç la pluja damunt del cos dels fèretres: enmig dels jocs del pecat, la sedició total dels àngels i la ceguesa urgent d’entrar a la caverna. Al tall de la gola els manuscrits líquids de la brasa en el gaudi de les devastacions. (Ens queda, per si de cas, la previsible ratxa de paraules en el confessionari del rellotge convertit en minut. La resta li la deixem a la sobretaula de les temptacions o a la simple agenda del demà.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

PROCACIDAD
Siempre fue procaz la lluvia sobre el cuerpo de los féretros: en medio de los juegos del pecado, la sedición total de los ángeles y la ceguera urgente de entrar a la caverna. Al filo de la garganta los manuscritos líquidos de la brasa en el goce de las devastaciones. (Nos queda, por si acaso, la previsible racha de palabras en el confesionario del reloj convertido en minuto. Lo demás se lo dejamos a la sobremesa de las tentaciones o a la simple agenda del mañana.)

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

DESCONCERT


Imagen FB de Pere Bessó


DESCONCERT
També hi ha sudaris de sabates que es nodreixen de paciència i boques de peixos amb la bava dels trossejadors. De l’arpó de l’alba, les varices del desànim sabent de la fatiga de les parpelles. Bull l’abisme en la seua voluntat cega: sempre estem destinats a cabines d’autopsia o l’utilitarisme repulsiu de la plusvàlua. (Ara ens ofeguem en la carronya de l’ambigüitat, fins al punt de tornar-nos pòstums en les entranyes dels zopilots.) Per quan recordarem les funeràries, serà impossible el rictus de la pluja damunt de la vellositat panteixant del cap de carrer.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

DESCONCIERTO
También hay sudarios de zapatos que se nutren de paciencia y bocas de peces con la baba de los destazaderos. Del arpón del alba, las varices del desaliento sabiendo de la fatiga de los párpados. Hierve el abismo en su voluntad ciega: siempre estamos destinados a camarotes de autopsia o al utilitarismo repulsivo de la plusvalía. (Ahora nos ahogamos en la carroña de la ambigüedad, al punto de volvernos póstumos en las entrañas de los zopilotes.) Para cuando recordemos las funerarias, será imposible el rictus de la lluvia sobre la vellosidad jadeante de la bocacalle.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga