lunes, 3 de marzo de 2014

ESPINES

Imagen cogida de foroantiguo.infojardin.com

ESPINES
Al cavall de la fuga de l’aurora, la corona silvestre d’espines, 
la picotada imprevista en les temples, aqueixa altra manera de fer que el pols 
caiga en el buit. Què venerem de les nostres iliades malèvoles?
En quin altre firmament, en quina altra persona, les pues amb la seua vocació
de sang? —Avança la nostàlgia i el dolor com si saberen del mar.
No hi ha camisa ni fustam que suporte l’ull cec de la bèstia:
un riu de ferides es congrega, sense vehemència, en les arestes del tacte,
en cada estació on calcina pols i granit.
(En la meua escriptura sempre aniràs com un ocell fins que les espigues de la nit
no alcancen el sense fi. Fins que l’oblit només siga eternitat.)

Creue, descalç, el sender escalonat de l’ànsia…

“Espines” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

ESPINAS
Al caballo de la fuga de la aurora, la corona silvestre de espinas, 
el picotazo imprevisto en las sienes, esa otra manera de hacer que el pulso 
caiga en el vacío. ¿Qué veneramos de nuestros ijares aviesos?
¿En qué otro firmamento, en qué otra persona, las púas con su vocación
de sangre? —Avanza la nostalgia y el dolor como si supieran del mar.
No hay camisa ni madero que soporte el ojo ciego de la bestia:
un río de heridas se congrega, sin vehemencia, en las aristas del tacto,
en cada estación donde calcina polvo y granito.
(En mi escritura irás siempre como un pájaro hasta que las espigas de la noche
alcancen el sinfín. Hasta que el olvido sea sólo eternidad.)

Cruzo, descalzo, el sendero escalonado del ansia…

Barataria, 2014.