jueves, 9 de enero de 2020

LENTES TOMBES

Imagen FB de Pere Bessó

LENTES TOMBES
Vivim a empentes en la set morta de la saba.
El conte és un altre, ací, quan s’entra a la profunditat de la fossa.
Nosaltres, fills de la nafra, no tenim més que una corona
d’escarabats: obrim les finestres de la molsa mentre creuem
l’ebrietat convulsa de l’enderroc.
Davall dels arbres es podreixen els nostres ulls.
Som el suc del bagàs d’una gota de sol encesa
a les burilles: sagna el peix en la paella del tuf i olorem
els carrers que ens mosseguen el pols. Se’ns fa nus la gola.
Se’ns fan durícies als peus, mentre escopim els güishtes
que ens deixa la pluja de la història.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
LENTAS TUMBAS
Vivimos a empujones en la sed muerta de la savia.
El cuento es otro, ahí, cuando se entra a la profundidad de la fosa.
Nosotros, hijos de la llaga, no tenemos más que una corona
de escarabajos: abrimos las ventanas del moho mientras cruzamos
la ebriedad convulsa del escombro.
Debajo de los árboles se pudren nuestros ojos.
Somos el zumo del bagazo de una gota de sol prendida
en las colillas: sangra el pez en la sartén del tufo y olemos
las calles que nos muerden el pulso. Se nos hace nudo la garganta.
Se nos hacen callos en los pies, mientras escupimos los güishtes
que nos deja la lluvia de la historia.
.
Del libro: Precariedades, 2020
©André Cruchaga

CAMÍ DE DUBTES

Imagen FB de Pere Bessó

CAMÍ DE DUBTES
Des de la més remota nit hem vist els vaixells trencats dels somnis i el dolor d’ull de l’últim cel de l’alba. Fa fred en l’ocell damunt de la pedra, o en el bes deixat per amants tardívols. Sempre el cerç ens condueix al barranc de la mort o a l’anònim trànsit enyorat, sense que la boirina ens deixe caminar en la placidesa: en l’eco d’algun proverbi, és major la nuesa a la talaia que ens mira sense conhort.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CAMINO DE DUDAS
Desde la más remota noche hemos visto las vasijas rotas de los sueños y el dolor de ojo del último cielo del alba. Hace frío en el pájaro sobre la piedra, o en el beso dejado por amantes tardíos. Siempre el cierzo nos conduce al barranco de la muerte o al anónimo tránsito añorado, sin que la neblina nos deje caminar en lo apacible: en el eco de algún proverbio, es mayor la desnudez a la atalaya que nos mira sin consuelo.
.
Del libro: Precariedades, 2020
©André Cruchaga