miércoles, 21 de mayo de 2014

TROBADA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
TROBADAI damunt de les aigües, albirem l’alta onada del mar en el sense fi.
Alguna vegada caminem damunt de l’escuma ensordidora, sense adonar-nos llavors de la forma de la sal i els camins: aqueixos camins descoberts,
sense parets, com torxes en el pensament.
(El captaire ens torna les seues llàgrimes, aquella nit de rius somnàmbuls,
Aquell forrellat de l’ombra clavat en les ninetes.)

—Tu em sobrevius escalant la meua mateixa irrealitat, al costat del gos
espellifat de les escletxes, com un altre joc en els espills de les sabates.
Cada dia ens trobem fent-li carasses al futur: 
la pel·lícula en blanc i negre ens fa reinventar uns altres paisatges.
Vindrà l’horitzó a socórrer-nos de la golfa del cruixit, de tanta
gangrena acumulada? Ja ho veurem quan acreixerà la pluja
i el país canviarà d’ulleres i paraules i encensers…

“Trobada” [‘Encuentro’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
ENCUENTRO
Y sobre las aguas, avistamos el alto oleaje del mar en el sinfín.
Alguna vez caminamos sobre la espuma ensordecedora, sin entonces
percatarnos de la forma de la sal y los caminos: esos caminos descubiertos,
sin paredes, como antorchas en el pensamiento.
(El mendigo nos devuelve sus lágrimas, aquella noche de ríos sonámbulos,
aquel cerrojo de la sombra clavado en las pupilas.)

—Vos me sobrevivís escalando mi propia irrealidad, junto al perro
desvencijado de las rendijas, como otro juego en los espejos de los zapatos.
Cada día nos encontramos haciéndole muecas al futuro: 
la película en blanco y negro nos hace reinventar otros paisajes.
¿Vendrá el horizonte a socorrernos del desván del crujido, de la tanta
gangrena acumulada? Ya lo veremos cuando arrecie la lluvia
y el país cambie de gafas y palabras e incensarios…
Barataria, 16.V.2014