martes, 20 de septiembre de 2016

SOBIRANIA DEL CORC

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

SOBIRANIA DEL CORC
La palpitació de les cornises és així: a poc a poc l’arna corca el resplendor
i només en resta l’escopinada de saliva sobre el trànsit.
És tal la sobirania del corc que no hi ha cap arbre il·lés, ni ànima sense ombra.
Molts es vanten del front arrufat de la història i dels seus comensals
voluntaris i de les seues petites exquisiteses.
Ja hem parlat de quanta dignitat tenen les monedes, de quants focs 
la mà invisible del vent, els pètals grocs de les ombres,
les aigües amagades de l’alé i el seu cançoner de tort rovell.
Sovint només hem d’acceptar aqueixa veu negra que puja des del soterrani 
als lòbuls, del fem al carrer, dels arrels arrupits fins a l’ocell.
(Un sap d’aquest joc d’aus rapinyaires: fora són tots els perills,
La por al colp en l’altra galta, els detalls del fred esgarrapant 
en les quatre parets de les cicatrius, o en les bugaderies de la intempèrie.
De sempre, llavors, ens embarquem en aquesta terbolesa tractant 
de convèncer-nos que no passa res, que el vòmit no infesta les finestres,
i que als genitals mai no els arriba la desesperació.
És terrible fugir. Sempre estic fugint de l’hospitalitat dels diaris.
Comprenc l’ansietat que se’ns possessiona en els ports.
En un dia de vertigens l’infinit es torna deplorable com el sol mort de set.)

La pluja és innecessària quan plou massa en el cos: la nuesa, 
⎼⎼ Dis-m’ho a mi⎼⎼, és història balsàmica en l’èxtasi redó del corc.
Davall de cada calendari pantanós, un cabiró de mosques cohabita 
en la capseta de fotografies de la memòria: de vegades s’imposa la follia…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
SOBERANÍA DE LA CARCOMA
La palpitación de las cornisas es así: de a poco la polilla carcome el resplandor
y solo queda la escupida de saliva sobre el tráfico.
Es tal la soberanía de la carcoma que no hay árbol ileso, ni alma sin sombra.
Muchos se ufanan del ceño fruncido de la historia y de sus comensales
voluntarios y de sus menudas exquisiteces.
Ya hemos hablado de cuánta dignidad tienen las monedas, de cuántos fuegos 
la mano invisible del viento, los pétalos amarillos de las sombras,
las aguas escondidas del aliento y su cancionero de torcida herrumbre.
A menudo solo hay que aceptar esa voz negra que sube desde el subsuelo 
a los lóbulos, del estiércol a la calle, de las raíces acurrucadas hasta el pájaro.
(Uno sabe de ese juego de aves de rapiña: afuera están todos los peligros,
el miedo al golpe en la otra mejilla, los pormenores del frío escarbando 
en las cuatro paredes de las cicatrices, o en las lavanderías de la intemperie.
Desde siempre, entonces, nos embarcamos en esta turbiedad tratando 
de convencernos de que no pasa nada, de que el vómito no infesta las ventanas,
y que a los genitales nunca les llega la desesperanza.
Es terrible huir. Siempre estoy huyendo de la hospitalidad de los periódicos.
Comprendo la ansiedad que se posesiona de uno en los puertos.
En un día de vértigos el infinito resulta deplorable como el sol muerto de la sed.)
La lluvia es innecesaria cuando llueve en demasía en el cuerpo: la desnudez, 
⎼⎼ Dímelo a mí⎼⎼, es historia balsámica en el éxtasis redondo de la carcoma.
Debajo de cada calendario pantanoso, una viga de moscas cohabita 
en la cajita de fotografías de la memoria: a veces se impone la locura…