jueves, 15 de octubre de 2015

INSTAURACIÓ DEL CAOS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

INSTAURACIÓ DEL CAOS
Sobre el fil lleuger de la teranyina el pàl·lid cruixit de les flassades. 
En quin moment canvià l’univers de l’alegria per la pregària humida
del sanglot, o els funerals? —Despullàrem la fullaraca més fonda
de les cambres; ens hem quedat indefensos en aquesta ombra mutable.
Algú fundà la por i les seues últimes llavors.
Algú mentre caminàvem, a través d’estèrils llànties fins al darrer
animal genuflex, on és lúgubre la boira i sord el so de la gota
d’esperma que cau damunt de les andanes.
Un va o ve engolint lletosos instants, travessant bagatel·les i oblits,
potser abandons indicibles, innombrables boques ofegades en la cavitat
dels engolidors, o en els soterranis propers a la ceguesa,
o en el ritual opac del baix ventre.
Instaurat el caos, ens ve el galop de les pors com una eternitat;
s’endinsen com mobles vells, tots els lavabos, les gotes buides
de les llàgrimes i les sabates, els noms destintats i somnolencs 
de la fusta, el sutge àvid de l’ultramarí, els crepuscles dels plàtans
penjats de les bigues de la intempèrie.
Ja no se sap quina és l’eixida per a tant rovell: fotografies, armes blanques,
i escapularis en aquesta branca infinita de la penombra.
Després de destintades les alegries, trencat el niu, cap a quina candor o oblit
recorreguem, on és la sendera abans de posar l’altra galta…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
INSTAURACIÓN DEL CAOS
Sobre el leve hilo de la telaraña el pálido crujido de las cobijas. 
¿En qué momento cambió el universo de la alegría por la húmeda plegaria
del sollozo, o los funerales? —Desnudamos la más honda hojarasca
de las habitaciones; nos hemos quedado indefensos en esta sombra mutable.
Alguien fundó el miedo y sus postreras semillas.
Alguien mientras caminamos, a través de estériles lámparas hasta el postrer
animal genuflexo, donde es lúgubre la niebla y sordo el sonido de la gota
de esperma que cae sobre los andenes.
Uno va o viene sorbiendo lechosos instantes, atravesando tiliches y olvidos,
quizá abandonos indecibles, sinnúmero de bocas ahogadas en la cavidad
de los tragantes, o en los sótanos próximos a la ceguera,
o en el ritual opaco del bajo vientre.
Instaurado el caos, nos viene el galope de los miedos como una eternidad;
se adentran como muebles viejos, todos los retretes, las gotas vacías
de las lágrimas y los zapatos, los nombres desteñidos y somnolientos 
de la madera, el hollín ávido del tabanco, los crepúsculos de los majonchos
colgados de las vigas de la intemperie.
Uno ya no sabe cuál es la salida a tanta herrumbre: fotografías, armas blancas,
y escapularios en esta infinita rama de la penumbra.
Después de desteñidas las alegrías, roto el nido, hacia qué candor u olvido
recurrimos, dónde está el sendero antes de poner la otra mejilla…
Barataria, 2015