jueves, 11 de julio de 2013

PORTA [CONSTRUCCIÓ DEL POEMA]

Imagen cogida de fotocommunity.es
PORTA [CONSTRUCCIÓ DEL POEMA]Cerremos esta puerta. 
Lentas, despacio, que nuestras ropas caigan 
Como de sí mismos se desnudarían dioses.
JOSÉ SARAMAGOVaig amb el meu diluvi de pensaments cap a la porta: no sé quina s’obri o tanca: és el temps que es dilueix al meu rostre (supose que algú sent les meues sabates) davant de la indiferència em refugie en l’inefable (acote tanmateix en la meua ombra) —tant se’m fa l’horror que he enfrontat la brasa irreverent als meus porus l’ebriesa vessada dels pretèrits continua la respiració malgrat la llinda fosca la realitat és immensa com les perversions inversemblant però transfigurada en l’alé Puc viure d’incògnita en aquest abandó? (sovint em pense un personatge de follia) dol el llom en estendre les mans dol conciliar el pàlpit després de vagarejar per la via pública de l’erràtil després d’avançar i no arribar mai a l’escaló darrer de l’escala on isca airós el poema —No hi ha plusquamperfet en el lladruc dels gossos en tot cas subjuntiu en algun vestíbul on rauquen les setmanes sense alfabet (en arribar a la fusteria de la nit la navalla del crit degolla les meues pulsions Fuig abans que l’insomni m’assassine? Creue els carrers defensant el meu cos no hi ha nits ni matins ni bons dies se n’anà l’instant malgrat el polsim que deambula com una mosca d’ull cíclop tota la nit és un comiat als meus ulls [tu clar] que poses un peu en la meua escriptura i l’altre en ziga-zaga davant de les meues ganes de trepar la pedra del ponent) tot és un paisatge caòtic l’albirí des del volum del got d’aigua: pluja callerrons balcons sense sentit qualsevol imaginari passa pel tamís de la consciència menys el riu o l’estrella sinó els engolidors suburbans que desemboquen en el somni els dits hermètics dels murs o el laberint extenuant que goteja com un ocell moribund la ciutat canvia la seua permanència és dir el seu pelatge: qui és la meua contrapart en aquestes contradiccions? Qui no tem obrir el corpus de la seua porta perquè entre la llum en aquesta humanitat meua? per cert cauen com banderes trencades les enfiladisses de les meues aigües En quin temps deixaré de ser criatura de l’extraviament sense dissimulació i sense melangia? Pot l’oblit refer l’insubornable les meues cendres a punt de fer-se granit? (deixaré de partir i dansar —cruix la meua roba damunt dels anys— amples són encara els portals dels meus ulls el magatzem de la meua demència i el fil que encara pot amb la gebrada dels sentits tot ho incendiaré quan em soterren: que res no pervisca que res no siga incloc la meua veu i els meus ofecs incloc els colps del meu esquelet les abraçades que em donà el mall o el martell els llibres que llevaren el fem de les meues mans addicione l’antre de les meues pessigolles tots els ulls llavats de l’orgasme l’insult i el bram els jocs que establí la paciència) —No incloc per suposat el paladar em servirà per a descobrir nous mesos en la terra…

PORTA [CONSTRUCCIÓ DEL POEMA], d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó 

PUERTA [CONSTRUCCIÓN DEL POEMA]Cerremos esta puerta. 
Lentas, despacio, que nuestras ropas caigan 
Como de sí mismos se desnudarían dioses.
JOSÉ SARAMAGO
voy con mi diluvio de pensamientos hacia la puerta: no sé cuál se abre o cierra: es el tiempo que se diluye en mi rostro (supongo que alguien escucha mis zapatos) ante la indiferencia me refugio en lo inefable (acoto sin embargo en mi sombra) —me da igual el horror que he enfrentado la brasa irreverente en mis poros la ebriedad derramada de los pretéritos sigue la respiración pese al dintel oscuro la realidad es inmensa como las perversiones inverosímil pero transfigurada en el aliento ¿Puedo vivir de incógnita en este abandono? (a menudo me pienso un personaje de locura) duele el espinazo al extender las manos duele conciliar el pálpito después de deambular sobre la vía pública de lo errátil después de avanzar y no llegar nunca al peldaño último de la escalera donde salga airoso el poema —No hay pluscuamperfecto en el ladrido de los perros si acaso subjuntivo en algún vestíbulo donde roncan las semanas sin alfabeto (al llegar a la carpintería de la noche la navaja del grito degüella mis pulsiones ¿huyo antes que el insomnio me asesine? Cruzo las calles defendiendo mi cuerpo no hay noches ni mañanas ni buenos días se fue el instante pese al polvillo que deambula como una mosca de ojo cíclope toda la noche es un adiós a mis ojos [vos claro] que ponés un pie en mi escritura y el otro en zizg zag frente a mis ganas de trepar a la piedra del poniente) todo es un paisaje caótico lo vislumbré desde el volumen del vaso de agua: lluvia callejones balcones sin sentido cualquier imaginario pasa por el tamiz de la conciencia menos el río o la estrella sino los tragantes suburbanos que desembocan en el sueño los dedos herméticos de los muros o el laberinto extenuante que gotea como un pájaro moribundo la ciudad cambia su permanencia es decir su pelaje: ¿quién es mi contraparte en estas contradicciones? ¿quién no teme abrir el corpus de su puerta para que entre la luz en esta humanidad mía? por cierto caen como banderas rotas las enredaderas de mis aguas ¿en qué tiempo dejaré de ser criatura del extravío sin disimulo y sin melancolía? ¿Puede el olvido rehacer lo insobornable mis cenizas a punto de hacerse granito? (dejaré de partir y danzar —cruje mi ropa encima de los años— anchos son todavía los portales de mis ojos el almacén de mi demencia y el filo que aún puede con la escarcha de los sentidos todo lo incendiaré cuando me sepulten: que nada perviva que nada sea incluyo mi voz y mis ahogos incluyo los golpes de mi esqueleto los abrazos que me dio la almádana o el martillo los libros que quitaron el estiércol de mis manos adiciono el antro de mis cosquilleos todos los ojos lavados del orgasmo el insulto y el rebuzno los juegos que estableció la paciencia) —No incluyo por supuesto el paladar me servirá para descubrir nuevos meses en la tierra…

Barataria, 04.IV.2013