jueves, 28 de febrero de 2019

PASSIÓ SECULAR

©Pintura de Gerhard Richter


PASSIÓ SECULAR
Des de la música del foc, l’estació obsessa de la illada i la seua nota d’alat sucre. Aquell univers té altaveus líquids i cega avidesa. Porte les meues mans fins a obrir la porta i ací, les estrofes del resplendor, l’església fertilitzada, l’alta foguera, mentre polsa la carn desitjada. Una suor lleu salta de goig en el costat. Després de tot, cada cos és l’altre, el riu mutu i les seues confluències, l’ardor dolent-se en el cor.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

PASIÓN SECULAR
Desde la música del fuego, la estación obsesa del ijar y su nota de alado azúcar. Aquel universo tiene altavoces líquidos y ciega avidez. Llevo mis manos hasta abrir la puerta y ahí, las estrofas del resplandor, la iglesia fertilizada, la alta hoguera, mientras pulsa la carne deseada. Un sudor leve salta de júbilo en el costado. Después de todo, cada cuerpo es el otro, el río mutuo y sus confluencias, el ardor doliéndose en el corazón.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Gerhard Richter

No hay comentarios: