domingo, 24 de febrero de 2019

CASA DE CIRCE

Imagen FB de Pere Bessó

CASA DE CIRCE

Circe des de la flaire del país que ens colpeja i tira al fons les persianes de l’alé i esborra la llum que estreny l’alegria. Al voltant de cada apòzema els cementiris de la truculència i la fulminant nit apocalíptica. En la respiració ja sense esparadraps, el demà profètic de les foscors i insolvències. (Algú ens ofereix una vida nova furgant en les tombes del pretèrit. Avui cruix la fusta dels destinataris, l’horror en una mena de ritual sentenciat.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

CASA DE CIRCE
Circe desde el aroma del país que nos golpea y tira al fondo las persianas del aliento y borra la luz que aprieta la alegría. Alrededor de cada pócima los cementerios de la truculencia y la fulminante noche apocalíptica. En la respiración ya sin esparadrapos, el mañana profético de las oscuridades e insolvencias. (Alguien nos ofrece una vida nueva escarbando en las tumbas del pretérito. Hoy cruje la madera de los destinatarios, el horror en una especie de ritual sentenciado.)

No hay comentarios: