jueves, 7 de marzo de 2019

REALITAT IMMÒBIL

©Pintura de Gerhard Richter

REALITAT IMMÒBIL
En esta noche tú te has crucificado
sobre los maderos curvados…
César Vallejo
Ja no hi ha retorn quan restem davant dels nostres fèretres. Un cel de ciris aliena el mar que ens sosté. Un horitzó sense músculs llepa la carn: un clam pedregós profetitza l’amenaça als nostres ulls. (En cada arravatament fa mal el pantà de les agulles de cap i l’argila seca dels sentits. Pugué ser distint el món de la innocència d’aquest abraçar la cendra. Hi ha fustes i crucifixos inevitables com aquesta mutació d’hores damunt de les teues cuixes rosades.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

REALIDAD INMÓVIL
En esta noche tú te has crucificado
sobre los maderos curvados…
César Vallejo
Ya no hay retorno cuando estamos frente a nuestros féretros. Un cielo de cirios enajena el mar que nos sostiene. Un horizonte sin músculos lama la carne: un clamor pedregoso profetiza la amenaza a nuestros ojos. (En cada arrebato, duele el pantano de los alfileres y la arcilla seca de los sentidos. Pudo ser diferente el mundo de la inocencia a este abrazar la ceniza. Hay maderos y crucifijos inevitables como esta mutación de horas sobre tus muslos rosados.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Gerhard Richter

No hay comentarios: