lunes, 16 de abril de 2018

SEMBRA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

SEMBRA
Damunt de les arenetes de la memòria, fa mal l’ardor de la teua carn i aquesta finestra del dol que encara perviu.

Cau el crit sobre la foguera: el món i els seus teulats cremen.

Res no s’apaga al sol de l’espiga, excepte la manta que amaga les ales, excepte la campana del renill a l’ombra de l’alba.

Ens afonem, ací, en la sembra de l’odre subterrani.

Encara resten més senderes i ciris en la febre: el degoteig no oblida el pou al qual pertany.

Bresca o erm, tot ens lliga.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓSIEMBRA
Sobre las arenillas de la memoria, duele el ardor de tu carne y esa ventana del duelo que aún se vive.

Cae el grito sobre la hoguera: el mundo y sus tejados arden.

Nada apaga al sol de la espiga, salvo la cobija que esconde las alas, salvo la campana del relincho en la sombra del alba.

Nos hundimos en la siembra, ahí, del odre subterráneo.

Quedan todavía más senderos y cirios en la fiebre: el goteo no olvida el pozo al que pertenece.

Todo nos ata sea panal o páramo.

De “Poemas del descreimiento”, 2018.
© André Cruchaga


No hay comentarios: