domingo, 10 de marzo de 2019

EXHUMACIÓ DE L’ESPILL

Imagen FB de Pere Bessó

EXHUMACIÓ DE L’ESPILL
En algu lloc estrany, el riure trist, o les excuses que sempre fan mal. Però la vida és el que és: resulta inseparable dels forats que propicia el dolor; mai no és aliena als confins de l’infern, és com si un portara cordes lligades a la silueta de l’alé, com si una ràfega de fem ostentara el nostre èxtasi. Tremole davant de la llengua de les foscors. Els meus braços, cap on em porten els meus braços apagats? En quin tebi coixí et tornes pietosa, lluna jove i transparent? —Fou ahir i ja és tard. Els ulls se’m perden humits de món. No trobe els peus per a succeir-me, ni aquella rosa summa que em xiuxiueige creixent en el tronc de l’aire.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EXHUMACIÓN DEL ESPEJO
En algún lugar extraño, la risa triste, o las excusas que siempre duelen. Pero la vida es lo que es: resulta inseparable de los agujeros que propicia el dolor; nunca es ajena a los confines del infierno, es como si uno llevara mecates amarrados a la silueta del aliento, como si una ráfaga de estiércol ostentara nuestro éxtasis. Tiemblo frente a la lengua de las oscuridades. Mis brazos, ¿hacia dónde me llevan mis brazos apagados? ¿En qué tibia almohada te vuelves piadosa, luna joven y transparente? —Fue ayer y ya es tarde. Los ojos se me pierden húmedos de mundo. No encuentro los pies para sucederme, ni aquella rosa suma que me murmulle creciente en el tronco del aire.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga


No hay comentarios: