viernes, 15 de febrero de 2019

CLAUSTRE DE SILENCI

Imagen FB de Pere Bessó

CLAUSTRE DE SILENCI
A frec de pell, ara, el claustre de silenci i la seua boca de fosc
fèretre: supose que s’esdevenen crepusculars les categories
dialèctiques, quan la contracultura del carrer és una altra utilleria,
tan perversa com les perspectives hegemòniques.
L’artifici s’expandeix com un escapulari presumptuós.
Ningú no diu res del soroll que ens ofega.
Del rèquiem de les finestres i els missals, de la gepa de fum
del cresol que afronta amb l’argent viu del tile.
Ningú no parla de l’humor negre de la mendicitat que vagareja
com una almoina sense cap salvació.
Hi ha silenci davant de tant carrer cadaveritzat,
a la vida que escapa de la vida com tantes morts,
a la llunyania sorda que ens colpeja en les pupil·les.
Però també un silenci de fúries no menys cert que el sanglot
dessagnant-se en les entranyes.
Tan ferotge com l’esguitó dels cadàvers al vent.
Tan letals com la fam colpida per l’abisme.

Es tremola quan s’amarga la boca i cauen brases de foscor
al tòrax, o a l’engonal.
Davant dels nous comensals, la vianda rutilant
de milers de boques, de mans que volen agafar el remot.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

CLAUSTRO DE SILENCIO

A flor de piel, ahora, el claustro de silencio y su boca de oscuro
féretro: supongo que resultan crepusculares las categorías
dialécticas, cuando la contracultura de la calle es otra utilería,
tan aviesa como las perspectivas hegemónicas.
El artificio se expande como un escapulario presuntuoso.
Nadie dice nada del ruido que nos ahoga.
Del réquiem de las ventanas y los misales, de la joroba de humo
del candil que linda con el azogue del tile.
Nadie habla del humor negro de la mendicidad que deambula
como una limosna sin salvación alguna.
Hay silencio frente a tanta calle cadaverizada,
a la vida que escapa de la vida como tantas muertes,
a la lejanía sorda que nos golpea en las pupilas.
Pero también un silencio de furias no menos cierto que el sollozo
desangrándose en las entrañas.
Tan fiero como las salpicadura de los cadáveres en el viento.
Tan letales como el hambre golpeada por el abismo.

Se tiembla cuando se amarga la boca y caen brasas de oscuridad
en el tórax, o en la ingle.
Frente a los nuevos comensales, la vianda rutilante
de miles de bocas, de manos que quieren asir lo remoto.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

No hay comentarios: