lunes, 1 de octubre de 2018

DESCENS ABISSAL

Imagen FB de Pere Bessó

DESCENS ABISSAL
Rosegades les entranyes des de la fondària intangible de l’avenc, què ens queda de l’abisme, sinó les precipitacions, potser la boira de sal, el miratge, però no les aigües de la pila baptismal, el degoteig del jo com resquills sinistres. (Sempre som no-res i ningú damunt de la terra romasa de l’enderroc. Ací s’obrin els ulls en el desplom: en el fons perdem el cordó umbilical i la realitat com un mur que sempre ens enfureix.)

Descobresc, en caure, les amputacions de l’ala, o les diverses costures de la fossa en l’espill.

Res no continua en peu quan l’asfíxia ha arrasat amb la vida i la mort: ara, des de l’interior, la runa, l’ arada que sostenien la nostra precarietat d’ésser nus.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per Pere Bessó 
DESCENSO ABISAL
Roídas las entrañas desde la hondura intangible de la sima, qué nos queda del abismo, sino las precipitaciones, acaso la niebla de sal, el espejismo, pero no las aguas de la pila bautismal, el goteo del yo como esquirlas siniestras. (Siempre somos nada y nadie sobre la tierra quedada de la ruina. Ahí se abren los ojos en el desplome: en el fondo perdemos el cordón umbilical y la realidad como un muro que siempre nos enfurece.)

Descubro, al caer, las amputaciones del ala, o las varias costuras de la fosa en el espejo.

Nada sigue en pie cuando la asfixia ha arrasado con la vida y la muerte: ahora, desde el interior, los escombros y el arado que sostenían nuestra precariedad de estar desnudos.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

No hay comentarios: