sábado, 11 de agosto de 2018

MOMENT INSOMNE

Imagen FB de Pere Bessó

MOMENT INSOMNE
Ara arrossegue les cambres buides de l’hivern, el deliri dels canelobres i aquell moll lligat a la meua finestra. I aquelles bèsties avançant amb glopades de rovell.

Damunt de l’armari de l’alé, la gola i la seua tortura de llunyanies. (Entre els falsos misteris hi ha la llum mossegant els ossos i el desemparament com un nus al tòrax.)

—Del llit, les confabulacions i el terror que guardem com una relíquia. Ah, el teu pit blau amb tatuatges de malenconia, amb aquest fogó de la deriva dels manicomis.

Però res no és quan el somni s’ha castrat i es manca de domicili propi. Davant la boca de la despulla, només reverberen els miolaments del patíbul i les pues fosques de la sal.

Davant del femer, giren agònics els pulmons i els mesos d’altars.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
MOMENTO INSOMNE
Ahora arrastro las habitaciones vacías del invierno, el delirio de los candelabros y aquel muelle ligado a mi ventana. Y aquellas bestias avanzando con bocanadas de herrumbre.

Sobre el armario del aliento, la garganta y su tortura de lejanías. (Entre los falsos misterios está la luz mordiendo los huesos y el desamparo como un nudo en el tórax.)

—Del lecho, las confabulaciones y el terror que guardamos como una reliquia. Ah, tu pecho azul con tatuajes de melancolía, con ese fogón de la deriva de los manicomios.

Pero nada es cuando el sueño se ha castrado y se carece de domicilio propio. Ante la boca del despojo, sólo reverberan los maullidos del patíbulo y las púas oscuras de la sal.

Ante el muladar, giran agónicos los pulmones y los meses de altares.

De “Poemas del descreimiento”, 2018.
©André Cruchaga

No hay comentarios: