domingo, 10 de febrero de 2019

COMBUSTIÓ

Imagen FB de Pere Bessó

COMBUSTIÓ
Enmig de las pues de l’udol, la còpula de combustió del país,
i els mecanismes de l’anunciació del poder de les al·legories.
Hi ha llums i ombres d’obstinada superficialitat:
(Un es farta, per cert, de totes els embolcalls
de la publicitat, de les víctimes i victimaris reverents.)

A estones ens limitem al costum i als genolls,
a la rutina absurda de certes paraules, al catecisme de l’excés
del rent i al plaer de la disfressa.
Sent a colps l’instant de ningú, el ara qualsevol
de la mitjanit, l’alegria d’aigua que ens arrossega els somnis.
No hi ha conjur que valga per a llevar-li la brutícia al món,
ni eucaristia que faça reverdir la impaciència als carrers.
A estones em toca beure l’agonia en innombrables pouets de fang,
sense més especulacions que el rudiment de la vida.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
COMBUSTIÓN
En medio de las púas del aullido, la cópula de combustión del país,
y los mecanismos de la anunciación del poder de las alegorías.
Hay luces y sombras de obstinada superficialidad:
(Uno se harta, por cierto, de todas las envolturas
de la publicidad, de las víctimas y victimarios reverentes.)

A ratos nos limitamos a la costumbre y a las rodillas,
a la rutina absurda de ciertas palabras, al catecismo del exceso
de la levadura y al placer del disfraz.
Siento a golpes el instante de nadie, el ahora cualquiera
de la medianoche, la alegría de agua que nos arrastra los sueños.
No hay conjuro que valga para quitarle la suciedad al mundo,
ni eucaristía que haga reverdecer la impaciencia en las calles.
A ratos me toca beber la agonía en innumerables pocillos de barro,
sin más especulaciones que el rudimento de la vida.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

No hay comentarios: